I I s 87 5 g Sb SS N O .2 g - 2 -4-> fl tZJ S 2 o •g o 5 S o o H ”5 Gedurende het jaar 1931 werden in de „Ramaer-Kliniek” voor rekening van de Gemeente ter verpleging opgenomen 244 mannen en 213 vrouwen, totaal 457 personen. Hieronder volgt een overzicht van het aantal zenuwpatiën ten verpleegd voor rekening van de Gemeente, de kosten van verpleging enz. gedurende de jaren 1926, 1930 en 1931. De Dienst der Genwenteplantsoenen verschafte aan 78 per- Arbeidstherapie. sonen (30 zenuw- en 48 t.b.c.-patiënten) licht werk. Op 31 De cember waren nog werkzaam 20 zenuw- en 22 t.b.c.-patiënten. Nadere mededeelingen hieromtrent treft men aan in het verslag van den Dienst (bijlage 15), in dat van den Dienst voor Maat schappelijk Hulpbetoon (bijlage 36) en in dat van den Genees kundigen en Gezondheidsdienst (bijlage 38). Op 31 December 1931 waren de volgende aantallen zenuw- Verpleging van patiënten voor rekening van de Gemeente in verpleging in: 2 .2 s 2 58 a o sa i 299 141 158 •5 AAR. ■a 34.334,07 1926 i 1930 1931 I 408 634 437 675 449 614 158 62 90 79 93 141 299 141 183 83 174 255 2 4 6 f 88.441,85 f 9.275,24 f 12.070,46 f 1.116,64 f 68.212,79 f 0,17 211.815,98 302.124,47 58.047,36 89.416,18 „46.278,07 53 17 18 4 2 4 13 1 2 20 17 3 4 9.200,41 „128.634,96 13.189,49 „179.619,71 3 5 1 3 4 1 4 37 24 zenuwpatiën ten voor reke ning van de Gemeente. B. O 2 8 3 2 13 1 2 17 7 Totaal. 96 44 7 18 6 8 5 6 26 1 3 5 Ss g 5 o o b fl ft "□O O c a. cs o „Ramaer-Kliniek” Kliniek „Ockenburgh” „Bethesda Sarepta” te Haarlem „Meer en Bosch” te Heemstede Sanatorium „Rustoord” te Apeldoorn „St. Antonius Gesticht" te Etten en Leur „Groot Emaus” te Ermelo „Rekkensche Inrichtingen” te Rekken „St. Jacobusstichtlng” te Wassenaar „Huize Overdonk” te Dongen „St. Annagesticht” te Heel „Ver. tot Chr. Liefdadigheid” te Wagenborgen „Huize St. Vincentius” te Udenhout „Villa Mascotte” te Scheveningen „St. Josephgesticht” te Heel „Huize Providentia" te Sterksel „Rhjjngeest” te Oegstgeest „St. Willibrordus” te Heiloo (aangewezen afdeeling). „Voorgeest” te Oegstgeest Dr. Mr. Willem van den Bergh-stichting te Noordwfjk ■o O - te c E Aantal zenuw patiënten voor rekening van de Gemeente ver pleegd op 31 December. ttfj a a 5> ft o w fl a .2 "fl CQ fl k t> -Q S 2 Ti 0,29 0,40 Mannen. Vrouwen. 43 27 7 S NO iïs2 O e a 5 •g '5 a.S£ ce c. CU u

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 87