36 45 VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Werkelijk. Werkelijk. LASTEN. Begroot. Art. 1 f f 421,84 f 7.500,— 8.197,18 f 750,— n 1.574,15 f 22.324,16 59.250,— f 64.007,26 Vergoeding voor emolumenten 1.281,22 JJ 62.726,04 f 115.500,— f 116.755,33 JJ JJ JJ H »J JJ >1 JJ JJ JJ JJ JJ Bestedelingenhuls. Voedselvoorziening Kleeding, ligging, schoeisel enz. Bijzondere kosten: Premiën ter verkrijging renten inge volge sociale wetgeving Premiën ter verkrijging van levens- verz.uitkeering enz Bewassching Scheren en haarknippen Heelkundige instrumenten Begrafeniskosten Diversen 368,16 1.005,70 67,31 49,08 83,90 35.391,60 8.866,36 39.500,— 8.500,— 2.896,10 22.000,— 5.347,77 529,43 195,72 2.509,07 2.804,42 5.250,77 149,82 665,36 4.963,75 1.313,17 292,43 479,30 61,33 a. b. c. d. e. Algemeene onkosten: Salarissen en loonen Toelagen aan verpleegden voor ver richte werkzaamheden, voor zoo ver niet verantwoord onder bewas- sching en schoonhouden Huur gebouw Schoonhouden en onderhoud gebouw Afschrijving meubilair Telephoonabonnement Verbruik van gas en electr. stroom Duinwaterverbruik Brandstoffen Diverse onkosten Onderhoudskosten inrichting van het Huis: Meubilair Keukeninventaris Wasscherjj inventaris Gereedschappen Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 880