36 p 46 VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Werkelijk. Werkelijk. LASTEN. Begroot. Art. 2 f f 238,93 f 6.000,— 7.284,09 f 500,— 1.253,28 f 30.413,77 64.000,— f Vergoeding voor emolumenten 69.712,63 106.601,64 98.000,— f f 5? 22.500,— 5.000,— 70.862,63 1.150,— 22.512,60 5.839,04 593,23 5.341,77 544,07 328,05 92,40 145,64 3.539,99 23.600,— 3.604, - 1.175,65 175,50 3.479,96 1.393,65 3.300,91 179,20 626,40 343,37 96.97 67,97 118,57 a. b. c. d. e. Tehuis voor Ouden van Dagen. Voedselvoorziening Kleeding, ligging, schoeisel enz. Bijzondere kosten: Premiën ter verkrijging renten inge volge sociale wetgeving Premiën ter verkrijging van levens- verz.uitkeering enz Bewassching Scheren en haarknippen Heelkundige instrumenten Begrafeniskosten Diversen Onderhoudskosten inrichting van het Huis: Meubilair Keukeninventaris Wasseherij inventaris Gereedschappen Diversen Algemeene onkosten: Salarissen en loonen Toelagen aan verpleegden voor ver richte werkzaamheden, voor zoo ver niet verantwoord voor bewas- sching en schoonhouden Huur gebouw Schoonhouden en onderhoud gebouw Afschrijving meubilair Telephoonabonnement Verbruik van gas en electr. stroom Duinwaterverbruik Brandstoffen Diverse onkosten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 881