36 47 VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Werkelijk. Werkelijk. LASTEN. Begroot. Art. 3 i f f 109,02 462,26 H f 17,52 f 5.695,07 f Vergoeding voor emolumenten 12.003,— f 13.762,87 l 4 f f 184.907,39 f 140.000,— J» ,1 >5 12.339,11 335,44 3,22 3,81 1.212,04 67,38 f 111.770,24 47.005,55 26.131,60 33,54 301,17 17,45 1,08 0,49 10,— 156,07 172,53 98,68 537,03 87,78 67,71 4.500,— 1.024,24 87.000,— 40.000,— 13.000,— Verzorgingshuis. Voedselvoorziening Kleeding, ligging, schoeisel enz. Bijzondere kosten: I Premiën ter verkrijging renten inge volge sociale wetgeving Premiën ter verkrijging van levens- verz.uitkeering enz Bewassehing Scheren en haarknippen Heelkundige instrumenten Begrafeniskosten Diversen Onderhoudskosten inrichting van het Huis: Meubilair Keukeninventaris Wasscherij-inventaris Gereedschappen Diversen Algemeene onkosten: Salarissen en loonen Toelagen aan verpleegden voor ver richte werkzaamheden, voor zoo ver niet verantwoord onder bewas- sching en schoonhouden Huur gebouw Schoonhouden en onderhoud gebouw. Afschrijving meubilair Telephoonabonnement Verbruik van gas en electr. stroom Duinwaterverbruik Brandstoffen Diverse onkosten V erzorgingskosten. a. in inrichtingen te ’s-Gravenhage, niet onder beheer van de Gemeente b. in inrichtingen elders c. bij particulieren a. b. c. d. e.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 882