36 i 48 VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Werkelijk. Werkelijk, i LASTEN. Begroot. Art. 5 ,5 Di- 6.000,— f 2.219.856,67 f 2.125.200,— H ver sen. Verpleegkosten. Gemeenteziekenhuizen R.-K. Ziekenhuis Roode Kruis Ziekenhuis Juliana Kinderziekenhuis Inr. voor ooglijders St. Antoniushove Sophiastichting San. „Beekbergen” Lighallen Hulp aan Zuigelingen Zuigelingenkliniek San. „Huis ter Drift” San. „Oranje Nassau’s Oord” Diaconesseninriehting San. „Dekkerswald” Militair Hospitaal R.-K. Herstellingsoord-Bosehsehool „Maria Auxiliatrix” R.-K. Vrouwenkliniek „Bethlehem” San. „Sonnevanek” Rusthuis „De Dolfijn” Volkssan. v. horstljjders te Hellen doorn R.-K. San. „Berg en Bosch” San. „Hoog Blaricum” Coöp. Verbruiks-, Voortbr.- en Voorzorgsverg. „De Volhar ding” U.A San. „Zonnestraal”, Hilversum Juliana-Oord, Laren Maria Stichting, Haarlem R.-K. Groene Kruis Sanatorium, Horn Chr. San. v. Zenuwlijders, Zeist Reiskosten enz Diversen 6.000,— 15.000,— 4.208,— 15.622,— 2.717,— 28.843,50 7.506,— 3.033,— 1.550,— 4.500, — 15.200,— 7.500, — 5.000,— 2.593,— 11.863,15 7.578,— 6.494,40 1.470,— 1.277,50 1.204,77 3.407,60 f 1.210.500,— 360.000,— 77.500,— 132.000,— 6.000,— 18.000,— 38 000,— 6.000,— 55.000,— 35.000,— 33.000,— 26.000,— 8.000,— 26.000,— 24.000,— 11.000,— f 1.180.692,50 359.945,25 90.272,— 171.164,— 10.860,50 25.886,50 36.418,50 5.850,— 54.267,— 34.844,— 34.264,— 27.802,— 20.532,— 28.612,50 28.026,— 11.052,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 883