36 49 I T VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. LASTEN. Begroot. Werkelijk. Art. G f 22.250,— f 77 f 50.222,17 7 f 71 7, dagen via 77 120.000,- 77 7.500,— 77 145,25 77 f 2.470.444,73 >7 77 Niet uitbetaald (inhoudingen enz.) 145.969,63 Kosten heelkundige en ortho- paedische instrumenten en begrafeniskosten. 10.000,— 35.000,— 237.062,05 2.722,51 10.993,19 76.840,20 Brillen Kunstgebitten Kunstsehoenen, beugels enz. Breukbanden Steunzolen Buikbanden Kunstledematen Steuncorsetten Elastieken kousen enz Diverse instrumenten Begrafeniskosten 77 77 77 Verstrekking van geld. Toegestane wekelijksche ondersteuningf 2.281.547,42 Te verrekenen 116,85 f2.281.664,27 2.096.000,— 25.000,— 7.095,89 1.354,05 1.184,12 872,40 6.241,91 Werkelijk. I 2.750,— 25.000,— 77 f 1.237,04 f 2.505.011,46 34.566,73 Eerste ondersteuning Steun aan ouden van organisatie Steun van bijzonderen aard Noodsteun: in contanten in natura Giften in eens: Handelsgeld Reisgeld Kleeding, ligging en schoeisel Gereedschappen Diversen f 2.135.694,64 23.713,46 1 497,91 28.694,50 4.475,95 280,40 1.467,60 4.858,36 2.619,25 1.146,— 998,75 1.319,40 2.864,05 a. b. c. d. e. Premiën vnl. I.W. en V.O.V.: Betaalde premiën. f 1.382,29 Teruggevorderd f 145,25 Ontv. uitk. bij overlijden 1.500,— f 2.295.000,— 23.500,— f 2.271.500,— Ontvangen aan bijdragen en ver haalden steun

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 884