36 50 VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Werkelijk. Werkelijk. Begroot. LASTEN. Art. Noodvoorzieningen. 8 f 165.000,— f 1.141,07 f 165.000,— f 189.034,19 9 615.000,— If 762.204,56 f n 1.429,34 795.319,67 f 640.000,— f 10 a. f Transporteeren f 33.355,— f 39.240,83 j” Af: restitutie en verhaalde noodvoor zieningen in contanten in natura aan ouden van dagen via organ, diversen 27.439,31 554,88 2.424,51 408,73 7 155,86 1.003,65 1.810,— 25.534,30 937,02 2.800,— 5.485,— 650,— 420,— 22.750,— 1,250,— 2.800,— J’ f a. b. d. 172.265,55 10.872,11 1.455,15 5.582,45 190.175,26 25.000,— Blindenzorg. Vakschool voor blinden: Jaarwedden Pensioenpremie Bodenloon Leermidd. en improductief loon Bijslag op loon Huur van het gebouw Uitkeeringen aan uitgetrokken werknemers. üitbetaald via organisaties, inclusief bijslag op werkloozenkasuitkeering, noodvoorzieningen, brandstoffen voorziening, extra steun en diversen Algemeene onkosten: i Salarissen Overwerk Pensioenpremiën Bodenloon Schoonhouden en onderhoud gebouw en inventaris Huur gebouw Telephoonabonnement Verbruik van gas en electr. stroom Duinwaterverbruik Brandstoffen Tram- en reisgeld Huur en vergoeding rijwielen Drukwerk enz Diversen Af: Verhaal wegens pen sioenbijdragen f 1.144,80 verhaalde steun 284,54 556,18 1.100,— 219,40 119,17 15,14 145,07 251,17 149,72 1,001,03 160,14 796.749,01

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 885