36 51 VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Werkelijk. Werkelijk. LASTEN. Begroot. Art. f 39.240,83 f 33.355,— 2.291,61 2.000,— f 3.059,29 3.330,14 f 39.790,39 t 36.825,— f 2.244,30 2.925,— 10.510,82 f Algemeene Onkosten. 11 f 341.663,33 f f 297.213,— 12.755,12 52.545,51 11.250,— 51.000,— f >5 H IJ 503,50 641,06 JJ JJ JJ JJ JJ 213.000,— 3.500, — 38 500,— 3.250, — 3.750 400,— 14.288,— 5.500, — 2.500, — 1.300,— 275,— 2.000,— 350,— 1.600,— 6.250, — 50,— 200,— 500,— 175,— 800,— 175,— 85,— 100,— 25,— 55,— 55,— 218,04 578,37 152,40 108,02 153,62 222,43 63,90 91,31 43.120,53 Jaarwedden Overwerk Premiën en pensioenen Ineassodienst Bodedienst Diverse kosten voor gebouwen Huur gebouwen Schoonhouden gebouwen Telephoonkosten Verbruik van gas en eleetr. stroom Verbruik van duinwater Brandstoffen Reis- en verblijfkosten Tram- en autokosten Drukwerken en kantoorbehoeften Porti en telegrammen Huur en vergoeding wegens gebruik rijwielen Diversen f 252.081,46 3.730,26 58.038,80 2.692,70 4.498,28 169,21 13.188,— 6.685,41 2.750,37 2.134,98 268,91 1.862,99 486,67 3.331,25 8.561,06 38,42 Transport Schoonhouden en onderhoud ge bouw en inventaris Afschrijving op meubilair en ge reedschap Brandstoffen Telephoonabonnement Drukwerk enz Duinwaterverbruik Verbruik van gas en eleetr. stroom Tram- en reiskosten Diverse onkosten Af: Verhaal wegens pensioenbijdragen f 270,85 Goederen, aange maakte artikelen enz. JJ b. Steun aan blinden werkzaam in particuliere instellingen c. Steun aan blinden werkzaam bij de afd. Blindenzorg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 886