36 52 VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Werkelijk, j Werkelijk. LASTEN. Begroot. Art. 12 f f f 5.304,67 f 4.000,— f 83.589,47 f 50.000,— Hulp in de huishouding 13 Onderhoud en afschrijving activa. 14 f 2.500,— f 1.822,01 >1 650,— 1.277,84 f 5.550,41 f 5.200,— 1.232,50 f f 10.000,— Onvoorziene uitgaven. 15 J» H Bijslagen op kosten voor arbeids- theraple. 50,— 2.000,— Arbeidstherapie voor geesteszieken en t.b.e.-patienten Hierop terugontvangen 2,01 2.448,55 7.000,— 3.000,— 8.316,05 3.011,38 Afschrijving inventaris Afschrijving magazijngoederen (Be- stedelingenhuis) Reserve dubieuse debiteuren Onderhoud meubilair en kantoorma- chines

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 887