36 36 55 54 15.350,38 695,18 11.723,67 32.582,81 2.884,53 43.890,— 91.081,01 12.317,80 18.212,63 37.489,64 3.888,59 18.034,31 6.055,34 9.689,95 149.504,64 1.053,75 2,50 104,16 900,47 4.737,16 48.076,31 45.657,36 82,50 19,50 4,50 503,07 12,50 701,99 2.681,14 42.943,97 87.030,82 264,65 26.963,39 728,20 2.930,63 49,33 2.816,09 2- 2,- 2,50 167.116,71 43.891,— 25.749,47 27.844,28 5.252,77 4.237,88 36.549,16 Kapitaal VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. BALANS PEJ 1 DECEMBER 1931. XVI. BEZITTINGEN. SCHULDEN. f 432.026,53 f 1.545,51 f n 155.319,67 16.045,56 n f 311.285,67 f f D n n 250.658,42 n f f 758.713,36 •n n Vlottende schulden: Crediteuren n r> n n n r> v n n Bestedelingenhuis Tehuis voor Ouden van Dagen Verzorgingshuis Magazijn Meubilair Algemeene Onkosten Blindenzorg Geld en geldswaarde: Kas Incassobank Postrekening Effecten f 83.600,— N.W.S. 52>/2 Vorderingen: Debiteuren V oorschotten Restitutie van de Gemeente wegens kosten Blindenzorg Restitutie van de Gemeente voor uitkeerin- gen aan uitgetrokken werknemers. n r> n n n 86.142,83 68.277,66 Reserve dubieuse debiteuren: Voorschotten Debiteuren Bestedelingenhuis Tehuis voor Ouden van Dagen Verzorgingshuis Blindenzorg Kapitaal Inrichting Verzorgingshuis Aldus opgemaakt door het Bestuur van den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te ’s-Gravenhage, den 29sten April 1932. DE VRIES, Voorzitter, SCHOUTEN, Secretaris. Nog te vorderen: Subsidie Interest Rijwielbelastingmerken Noodvoorzieningen Verzorgingskosten Uitkeeringen uitgetrokken werknemers Verpleegkosten Verstrekking van Geld Bijdragen maandkaarten verloskundige hulp Heelkundige instrumenten Bijzondere Inkomsten Bijslagen Werkverschaffing n n v n f 758.713,36 Nog verschuldigd: Verpleegkosten Verzorgingskosten Algemeene Onkosten Verstrekking van Geld Noodvoorzieningen Ditgetrokken werknemers Bijslagen op kosten voor arbeidstherapie Hulp in de huishouding Onderhoudskosten Heelkundige instrumenten Bijdragen Maandkaarten Nabehandeling Rijwielbelastingmerken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 889