36 36 57 56 OVERZICHT VAN I»] ITGAVEN SEDERT 1923. XVII. VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1925 1924 1923 408634 432680 398416 416179 425119 437675 391369 366336 382581 Aantal inwoners per 1 Januari. LASTEN 268.627,70 f f 267.246,59 f 250.321,— f 255.505,61 f 251.746,78 f 266.850,10 f 302.252,94 204.501,76s 277.059,19 f f 1.596.584,92 „1.568.040,22 1.694.939,25 1.651.348,93 1.670.926,89 1.756.343.09 1.246.126,27 5. Ziekenhuisverpleging 6. 15.286,21 12.648,36 20.421,82 20.837,35 45.347,12 13.656,11 77 „1.779.820,50 1.816.823,29 1.777.641,10 2.140.415,41 3.454.798,59 2.117.360,35s 2.072.520,64s 7/9. Directe onderstand 34.899,09 36.505,60 41.554,04 41.462,66 48.027,79 52.545,51 20.898,35s 41.678,88s 48.671,48 10. Blindenzorg. 71 17 77 71 258.242,13s 257.071,80 263.178,06 267.446,90 281.461,51 297.804,09 341.663,33 176.280,08s 224.271,25s Algemeene onkosten 11. 71 77 71 >1 77 17 11 19.111,56 2.781,57 3.095,52 4.100,03 4.818,04 5.304,67 27.8452: 12. Werkverschaffing (arbeidstherapie) 16.190,45 8.197,08 71 77 77 7? 77 21.778,90 25.336,84 38.448,43 49.070,71 56.016,24 83.589,47 17.778,67 14.686,64 10.160,30 Hulp in de huishouding. 13. 77 17 71 >1 71 11 7.417. 8.767,11 7.337,47 16.596,50 4.562,91 6.972,16 6.782,91 10.716,10 2.483,66 7? 17 17 7? 77 f3.972.021,98 f 4.235.764,01s f 4.011.517,11 f 4.099.048,77 f 4.145.857,53 f 4.512.668,07 f 6.048.627,63 f 4.021.764,00s f 4.133.642,95s BATEN 4.907,25 f 4.688,75 f f 5.064,50 4.671,95 f f 5.287,50 4.762,50 5.469,- t 5.584,95 6.249,— f f 7/8. Bijdragen maandkaarten 2.086,10 3.447,09 2.095,59 2.197,50 2.197,50 2.197,50 2.197,50 2.386,80 3.015,33 Interest 9. 77 77 77 77 77 71 77 2.478,61 1.991,89 2.189,20 2.975,03 2.679,23 1.256,96 3.180,91 2.201,43s 1.203,98 10. Bijzondere ontvangsten 71 >7 17 >1 71 1? 77 11 11.045,14 7.841,77 10.199,47 10.528,94 10.836,68 10.922,88 11.401,40 Verhaal bijdragen pensioen 14. 77 77 71 11 1? '1 f 20.517,10 18.381,39 f 20.327,20 f 19.587,59 f 20.777,91 f f 21.542,31 19.664,84 10.837,23s f 9.804,26 f f '3.951.504,88 f 3.991.189,91 f 4.079.461,18 f 4.125.079,62 f 4.493.003,23 f 6.027.085,32 f 4.123.838,69s f 4.010.926,77 Netto. 10,78 9,92 f f 9,80 9,77 f 9,70 f f 13,77 10,38 f 10,48 f f 11,26 Kosten per inwoner 1/4. Verzorging, zoowel in inrichtingen on der eigen beheer als in inrichtingen onder ander beheer en bij particu lieren 14. Buitengewone uitgaven: onderhoud, afschrijving, onvoorzien Heelkundige on orthopaedische instru- menten en begrafeniskosten. I 15.855,01 1.829.648,59 f 4.217.382,68s 12.367,92 „2.444.395,08 1.370.042,21 1.467.703,87 11.262,56

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 890