37 INHOUD, a. 24 c. van 36 3 3 4 24 26-27 26—29 30—31 32—33 34-35 4 4 5 6 12—13 14—21 22—23 8 9 9 10 b. c. Financieel Verslag van den Administrateur. I. Bedrijfsrekening II. Specificatie der bedrijfsrekening III. a. b. Berekening van den kostprijs per verpleegdag Overzicht van den kostprijs per verpleegdag over de jaren 1921 t./m. 1931 Overzicht van de kosten aan voedingsmiddelen per voedingsdag in de jaren 1921 t./m. 1931 IV. Kapitaaldienst V. Toelichting op den Kapitaaldienst VI. Verlies en Winst VII. Balans VIII. Beknopte inventaris Bijlage: Verslag betreffende het Fonds Sirtema Grovestins Verslag van den Geneesheer-Directeur. I. Beheer II. Personeel III. Ziekenhuis Zuidwal c.a Toestand van gebouwen, inrichtingen, inventaris enz Medische Dienst enz Operatiën enz IV. Ziekenhuis Slijkeinde V. Ziekenhuis Tapijtweg VI. Statistische Overzichten. Overzicht van het op den eersten van elke maand aanwezige aantal patiënten Jaaroverzicht van het totaal aantal patiënten. Aantal beschikbare bedden op 31 Dec. 1931 Administratief overzicht VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 891