Byiage 37 I. BEHEER. II. PERSONEEL. Sterkte op 31 December 1931. 8 VERSLAG betreffende de Gemeenteziekenhuizen over het jaar 1931. De Gemeenteziekenhuizen werden beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door een Commissie uit den Gemeen teraad. Slijkeinde. I Tapijtweg. A1^e“e®ne DIENSTEN. Zuidwal. Totaal. 6 6 1 13 15 5 7 Totalen 115 568 156 66 905 Aandeel Algemeene dienst 45 13 66 123 169 613 905 39 i 349 164 63 41 100 43 28 24 13 27 52 1 512 248 28 24 Medische dienst Apotheekdienst V erplegingsdienst Huishoudelijke dienst Administratieve dienst Technische dienst Personeel, in dienst voor het onderhoud van inventa rissen enz Personeel linnenkamers c.a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 892