37 5 afdeeling. oorheelkundige afdeeling. ders het verzoek gedaan om machtiging tot het instellen van een herhalingsleergang van ongeveer twee weken voor een 12- 20-tal wijk- en eventueel particuliere verpleegsters, ten einde dezen in de gelegenheid te stellen haar kennis op verplegingsge- bied op te frisschen en te vermeerderen. De vereischte machti ging werd voor 1931 bekomen, -waarna in den zomer van dat jaar een aantal gegadigden als inwonend verpleegster in het ziekenhuis aan den Zuidwal een cursus heeft gevolgd. Aan 42 verpleegsters kon het diploma voor ziekenverpleging worden uitgereikt, terwijl 31 zusters de aanteekening voor kraam verpleging verwierven. Gedurende het jaar 1931 hadden in de operatiekamer 2682 be- Operatieve be handelingen plaats, t. w. 2108 ten behoeve van in het ziekenhuis handelingen, op genomen patiënten en 574 ten behoeve van buitenpatiënten. Hierbij werden verricht: 2181 operaties, 501 gipsverbanden, 407 cystoscopieën en 15 rectoscopieën. Onder de operatiën kwamen voor: appendectomieën 438, amputaties en exarticulaties 32, been 206, darm en rectum 91, gastroenterostomieën 53, herniae 248, huidwonden enz. 79, gal- wegen en lever 56, genitaliën 31, kleine operaties 520, laparo- tomie 31, lymphklieren 6, maagresecties 43, maagperforaties 20, mammae 28, mondholte 24, milt 2, nieren en blaas 82, osteomye litis 11, oor, neus en keel 50, ribresecties 21, struma 17, schedel, zenuwen en peezen 41, uterus, ovarium enz. 43, varices 8. Voor tandheelkundige aandoeningen werden 819 patiënten Tandheelkundige behandeld, nl. 368 uit de Gemeenteziekenhuizen en 451 voor den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst. Ten be hoeve van deze patiënten werden resp. 1534 en 1820 behande lingen verricht. In de neus-, keel- en oorheelkundige afdeeling bedroeg het Neus-, keel- en totaal aantal consulten 14098, het aantal nieuwe patiënten 1769. Bijzondere operaties en verrichtingen: adenotomie 188, ton- sillotomie 9, tonsillectomie duplex 50, tonsillotomie en adenoto mie 331, conehotomie 32, bulla 1, mastoid, operatie 17, radicaal ooroperatie 15, oesophagoscopie 3, cristotomie 9, paracenthese 85, kaak aanboren 15, ethmoiditis (rad. vlgs Halle) 7, Wilde’s incisie 6, polyp extractie neus 35, polyp extractie oor 15, cauterisatie 42, sinus phlebitis rad. operatie vlgs methode de Flines 2, diather mic 1, septum resectie 13, bronchoscopie 6, sinus frontalis ope ratie vlgs Kilian 1, kaak-operatie vlgs Halle 2, peritonsillair absces incisie 16, polyp extractie larynx 3, laryngoscopie 1, ope ratie vlgs Wittnaach bij dubbelzijdige praticus paralyse 1. In de Röntgenafdeeling werden behandeld 3223 patiënten, Röntgen- waarvan 2863 uit het Gemeenteziekenhuis en 360 buitenpa- afdeeling. tiënten. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 894