37 6 IV. ZIEKENHUIS SLIJKEINDE. Finsenafdeeling. Laboratorium. Röntgen- afdeeling. Ten behoeve van deze patiënten werden de navolgende op namen gemaakt: maag-darm-opnamen 744, thorax (longen, hart)- opnamen 577, heup-bekken-opnamen 264, nieren-ureter-blaas-op- namen 260, galblaas-opnamen 58, wervels-ribben-opnamen 141, schedel-kaak-mastoid-opnamen 88, extremiteiten-opnamen 1212, slokdarm-opnamen 15. In de Finsenafdeeling hadden 2399 behandelingen plaats. Overzicht van het aantal onderzoekingen enz. gedurende het jaar 1931 verricht in het pathologisch laboratorium. A. Serologische en Bacteriologische onderzoekingen. De reactie van Wassermann werd 4331 malen verricht, die van Meinicke 4331 en die van Weinberg 5 malen. Op diphtheriebacillen werd 10150 malen onderzocht, op tu berkelbacillen 1367, gonococeen 1069, typhus 625, haemol. strept. (Roodvonk) 1055, ettercoecen 668, colibacillen 206, schimmels 58, meningococcen 5, malaria 6. Andere bacteriologische onderzoekingen werden 34 malen verricht. B. Vaccins. Aantal bereide vaccins 129. C. Path. anat. onderzoekingen. Aantal onderzoekingen van tumoren, proefexcisies, curettementen enz. 2499. Als de belangrijkste verbeteringen, welke in den loop van 1931 in dit ziekenhuis zijn aangebracht, kunnen worden genoemd het inrichten van een zusterkamer, naast de Röntgenafdeeling, tot onderzoekkamer voor het bepalen van de grondstofwisseling (basaal-metabolisme), voor welk doel een toestel van Knipping werd aangeschaft. Tevens werd in deze kamer een diathermie- toestel geplaatst. In den zomer werd de barak in den tuin ontruimd, waardoor 20 bedden moesten worden opgeofferd. Ook dit jaar was de aanvraag van doctorandi der Leidsche Universiteit, om een maand op de afdeeling te werken, weder grooter dan de beschikbare gelegenheid. In de Röntgenafdeeling werden totaal onderzocht 786 patiën ten, nl. 618 uit het ziekenhuis en 168, gezonden door den Ge meentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst. Voor bestraling wegens favus en trichophytie werden door den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst 18 patiënten naar het ziekenhuis verwezen; deze werden in één zitting geholpen. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 895