37 7 V. ZIEKENHUIS TAPIJTWEG. April 1932. De Geneesheer-Directeur, Dr. E. A. KOCH. handelingen enz. Aan verschillende barakken werden enkele noodzakelijke herstellingen uitgevoerd. De door de Gemeente met het Rijk gesloten overeenkomst, betreffende de ingebruikgeving aan de Gemeenteziekenhuizen van den grond, waarop zich het ziekenhuis aan den Tapijtweg bevindt, werd voor den duur van twee jaren, tot en met 31 De cember 1933, verlengd. In het ziekenhuis aan den Tapijtweg hebben de navolgende Operatieve be* operatieve behandelingen plaats gehad: uterus exstirpatie 44, sectio caesarea 13, salpingectomie 74, prolaps en portio ampu tatie 32, vaginismus operatie 7, ovariaal cyste 11, extra-uterine graviditeit 5, colpotomie 3, curettement 27, appendectomie 34, herniae 18, nierexstirpatie 3, mamma-amputatie 5, galblaas ex stirpatie 1, ribresectie 1, hazelip 1, gespleten verhemelte 1, proef- laparotomie 6, darmresectie 3, anus praeter naturalis 2, verschil lende kleine operaties 62, cystoscopieën 67, rectoscopieën 3. Het aantal verlossingen bedroeg 430, waarvan: gewone be vallingen 363, sectio caesarea 13, forcipale extractie 21, versie en extractie 8, stuitligging 15, placenta praevia vlgs. Braxton Hicks 3, aangezichtsligging spontaan geboren 2, voorhoofdslig- ging spontaan geboren 1, gemelli beide in stuitligging 1, gemelli 2 in schedelligging 1, gemelli 1 in schedel- en 1 in dwarsligging 1, gemelli 1 in schedel- en 1 in stuitligging 1. In de Röntgenafdeeling werden verricht: 721 röntgenbestra- Röntgen- lingen, 1603 diathermiebehandelingen, 257 radiumbehandelingen, afdeeling. 514 kunstzonbehandelingen en 37 röntgenphoto’s vervaardigd. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 896