37 11 BOSCH VAN ROSENTHAL. De Secretaris, TER PELKWIJK. Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage, woord; Art. II „Huur van Gebouwen” rond f 3.600,Art. V. „Renten” rond f 9.300,Art. VI „Afschrijving” rond f 70.000, aangezien er in 1930 een extra-afschrijving wegens opheffing van de barakken aan de Sportlaan is geschied en er dit jaar minder is afgesehreven op de barakken aan den Tapijtweg; in 1932 zal het restant van de aanschaffingswaarde der barakken aan den Tapijtweg worden af geschreven; Art. VII „Oninbare Posten” rond f 2.900,Art. IX „Rente van kasgeld” rond f 300, De gemiddelde kosten per verpleegdag (inclusief renten en afschrijvingen) daalden van f 8.282 in 1930 tot f 7,845 in 1931. Zonder renten, afschrijvingen en huren zijn deze cijfers resp. f 6,991 en f 6,715. Het kapitaal vermeerderde door uitbreiding met rond f 366.674,en verminderde door aflossing met rond f 143.585, VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 900