37 14 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. II. Specificatie der bedrijfsrekening. BATEN. Art. Opbrengst Verpleeggelden. I. f f a. f 1.315.418,— f 1.361.200,— Opbrengst Poliklinische afd. II. a. f 400, f 328,50 2.100,— 3.370,50 c. 14.100,- 16.867,60 5.300,— 7.494,— e. 4.900,— 5.250,— f f 33.310,60 26.800,— Opbrengst entreegelden. f f 32.362,- f 26.850,— f verhoogd tarief gewoon tarief verhoogd tarief gewoon tarief verhoogd tarief 18.250,— 4.000,— 4.600,— W erkeljjk bedrag. 21.304,50 4.862,75 6.194,75 24.800,— 12.750,— 53.700, — 10.700, — 1.238.400,— 20.850,— 14.810,— 14.415,— 47.808,— 10.080,— 1.202.625,— 25.680,— Begroot bedrag. Ie klasse, gewoon tarief t>. Ie c. 2e d. 2e e. 3e f. 3e Finsenbehandelingen voor rekening van particulieren 5. Röntgenbehandelingen en foto’s voor rekening van particulieren en Maat schappelijk Hulpbetoon Diverse behandelingen op aanvraag van den Gemeentelijken Geneeskun digen en Gezondheidsdienst d. Bacteriologische onderzoekingen op aanvraag van den Gem. Genees kundigen en Gezondheidsdienst Vergoeding door den Gem. Genees kundigenen Gezondheidsdienstvoor de vestiging van Hoofd- en Hulp posten III. I a. Ziekenhuis Zuidwal b. Slijkeinde c. Tapijtweg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 902