I 37 37 23 22 II II VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. lila. Berekening van den kostprijs per verpleegdag in 1931. 65 889 verpleegdagen. 49 264 verpleegdagen. 298 684 verpleegdagen. 183 531 verpleegdagen. Per Totaal bedrag. dag. L A S T E N. f f f 5,784 284.922,59 f f f 0,005 311,— 8,767 f 577.671,03 f 7,885 388.451,32 f f f 2.844.621,44 f 1.878.499,09 f 10,235 f 9,524 1,325 87.289,76 1,137 56.011,01 1,237 370.397,88 227.097,11 1,240 6,748 l[ f 7,442 490.381,27 f f 1.651.401,98 332.440,31 f f 8,998 f 2.474.223,56 8,284 f BIJZONDERE BATEN. f f f f f i f 0,322 21.229,28 0,333 f f 16.423,11 0,509 f f 0,439 93.476,60 f 131.128,99 f RECAPITULATIE. f f f f f f f f 7,120 469.151,99 6,415 f 316.017,20 f 1.557.925,38 I 8,489 f 7,845 f f 2.343.094,57 f f 8,512 f 6,470 8,276 f 8,696 f verpleeg- Totaal der Lasten Af: Bijzondere baten Aandeel Tapijtweg. Gemiddelde kostprijs per patiënt (incl. renten en afschrijvingen) in 1931 Af: Inhoudingen wegens genot van emolumenten van het personeel Opbrengst entreegelden Opbrengst poliklinische afdeelingen Bijzondere inkomsten Rente van kasgeld Exploitatiekosten Huur van gebouwen en terreinen Onderhoudskosten Algemeene onkosten Rente van geldleeningen Afschrijvingen Rente van kasgeld Oninbare posten Per verpleeg dag. f 2.474.223,56 131.128,99 8,284 0,439 21.304,50 29.269,60 39.326,14 3.576,36 7,138 0,017 0,783 1,049 0,678 0,525 0.029 0,016 8,998 0,509 332,440,31 16.423,11 0,553 0,968 0,334 0,224 0,013 0,009 0,099 0,049 0,177 0,008 6,748 0,333 394.693,96 34.630,— 38.489,91 63.984,93 9.303,19 36.258,04 490.381,27 21.229,28 5,990 0,526 0,584 0,971 0,141 0,550 7,442 0,322 Gemiddelde kostprijs per patiënt (zonder verpleeg dagen ziek inwonend personeel en zuigelingen) in llrtt 6,661 0,126 0,702 1,019 0,503 0,481 0.020 0,012 0,116 0,160 0,214 0,019 I 27.259,03 47.720.69 16.461,44 11.023,36 634,21 430,— 6.194,75 1.610,— 13.424,53 f 1.310.040,14 3.099,— 143.624,08 192.487,99 124.534,03 96.304,26 5.423,47 2.986,12 32.362,— 33.310,60 61.461,81 3.994,58 Aandeel Slijk einde. f f 1.651.401,98 93.476,60 f 1.989.656,69 37.729,— 209.373,02 304.193,61 150.298,66 143.585,66 6.057,68 3.727,12 Per verpleeg dag. f Per verpleeg dag. 4.862,75 2.431,— 8.711,14 418,22 Aandeel Zuidwal c.a. f 0,108 0,112 0,206 0,013 f f 0,094 0,024 0,204

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 907