37 37 27 26 IV. V. TOELICHTING 01 )EN KAPITAALDIENST. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. K A PIT A l IENST 1931. BATEN. LASTEN. f f f 366.674,21 f 1.330,— 190,— 366.674,21 366.674,21 f 2.765.093,51 f f Transport f Niet meer benoodigd 27.000,— 2.697.143,51 Over te brengen naar de begrooting voor 1932 f 2.384.060,60 De samenstelling van dit bedrag blijkt uit den volgenden staat. Te zatnen Voor de uitbreiding is uitgegeven Restant f 2.398.419,30 De Administrateur, H. A. F. KONINGS 2.398.419,30 14.358,70 Onverwerkt crediet per 1 Januari 1931 Toegestaan bij de begrooting voor 1931 Toegestaan bij Raadsbesluit van 15 Juni 1931 Toegestaan bij Raadsbesluit van 3 Augustus 1931 Gezien: De Geneesheer-Directeur, Dr. E. A. KOCH. Werkelijk bedrag. 2.697.143,51 4.185,- Werkelijk bedrag. Begroot voor 1931. 3.000,— 1.100,— 300,— 2.065,— 765,— 2.469,— 25.611,— 725,— 225,— 390,— 18.895,— 1.180,— 100,— 60,— 2.697.143,51 29.950,— 27.000,— 11.000,— 3.566,91 75,— 1,91 917,— 441,96 3.420,82 954,— 2.721,— 21.263,49 693,25 981,10 836,93 1.969,33 25,09 2.968,21 229,93 42,42 5.300,32 1.153,28 85,— 8,90 16,68 176,33 322 797,37 Beschikbaar gebleven crediet voor 1931 Gebouwen Terreinen Liften Centrale verwarming Verliehtings- en schelinstallatie Keukeninrichting Klokinstallatie Telephooninstallatie Meubilair Kantoormachiaes Ledikanten Patiëntenkleeding Liggingsstukken Huish. linnen en tafelgoed Verplegingsartikelen Huishoudelijke artikelen Badartikelen Instrumenten Rollend materieel Rijwielen Kleine werktuigen en gereedschappen Kleeding personeel Naai- en stopmachines Bouwkosten plan Beestenmarkt Diversen Begroot voor 1931. 5.360,— f 2.765.093,51 Voor de uitbreiding is bij de begrooting toegestaan B|j Raadsbesluit van 15 Juni 1931, bijlage 374, werd voor de inrichting van den nieuwbouw toegestaan Bij Raadsbesluit van 29 Juni 1931, bijlage 367, werd het be schikbaar gebleven crediet ad overgeschreven naar de begrooting voor 1931. Bij Raadsbesluit van 3 Augustus 1931, bijlage 449, werd voor een Röntgeninstallatie voor het ziekenhuis Tapijtweg toegestaan11 000, f 2.765.093,51 366.674,21 f 29.950,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 910