37 37 29 28 s) VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Onverwerkt Totaal REKENINGEN. beschikbaar. f 680,69 1.478,40 4.185, f 1.351,62 f f f f 5.536,62 3.000,— 58,89 3.030,58s 5.867,70 1.000,— 610,— 1.320,- 772,69 2.092,69 400,— 206,10 155,— .7) 190, 5.000,- 996,44 29.950,- 2.727.093,51 f 2.384.060,60 f f 2.697.143,51 14.358,70 f 366.674,21 f f 2.765.093,51 f met 10 Juni 1932 0 5) 10 Juni 1932 JL»ol 10 Juni 1932 1931 10 Juni 1932 crediet per 1 Januari 1931. Oorspronkelijk begroot. 300,— 1.400,- 44 44 44 44 Raadsbesluit van Niet meer benoodigd. 16,68 193,67 2.358.671,58 1.279,46 Gebouwen Terreinen en plantsoenen Liften (verplegingsdienst) Centrale verwarming Verlichtings- en sehelinstallaties Keukeninrichting Klokinstallatie Telephooninstallatie Meubilair Kantoormaehines Ledikanten Patiëntenkleeding Liggingsstukken Huish. linnen- en tafelgoederen Verplegingsartikelen Huishoudelijke artikelen Badartikelen Groot- en klein-instrumentarium Rollend materieel Rijwielen Kleine werktuigen en gereedschappen Kleeding personeel Naai- en stopmachines Bouwkosten plan Beestenmarkt Diversen 9) io, 12) '3) U) I5) 3) 4) 6) 7) 8) 2.000,— 2.719,75s 950,— 3.007,— 300,— 7.695,- 1.100- 100,— Verwerkt in 1931. 1.910,77s 31,75 243,90 53,— 2.514,55 47,58 12.661,80 5,- 3) 300,— 8.095,— 1.100,— 100,— 155,— 180,— 2.681.468,95 107,91 4.410,- 725,- 225,- 370,— 2.681.468,95 5.107,91 7.440,58s 725,— 1.225,— f 5.000,— 2.719,75s 1.250,— 4.407,— 2.998,09 176,— 3.566,91 75,— 1,91 917,— 441,96 3.420,82 954,— 2,721,— 21.263,49 693,25 981,10 836,93 - 1.969,33 25,09 2.968,21 229,93 42,42 5.300,32 1.153,28 85 8,90 16,68 176,33 322.797,37 2.000,— 519,39s 1,250,— 1.355,16 634,01 145,39 300,— 1.460,59 37,70 15,— 5.726,— 75,— 5.000,— 1.612,39s 1.691,96 4.834,87 954,— 2.721,— 29.041,96s 725,— 1.225,— 889,93 545,22 25,09 4.212,22 375,32 390,— 19.422,71 1.195,98 100,— 215,— 545,22 25,09 10,— 2.109,53 375,32 90,— 11.000,— 127,71 200,— 80,— 15,98 60,— 360,— 3.192,01 189,38. 75,—. 1.100,—. 2.207,36. 441,96. 665,—. 237,13. 765,—. 189,—. 2.469,—. 252,—. 21.201,—. 400,38. 889,93. Totaal beschikbaar na i overschrijving krachtens besluit van den Raad of van Burgemeester en Wethouders. I 16) Verhoogd Verhoogd 17) Verhoogd 18) Verhoogd Verlaagd 13) Verhoogd 14) Verhoogd 15) Verhoogd Verhoogd Restanten, beschikbaar op 31 December 1931. Onverwerkt crediet per 31 December 1931, over te brengen naar de begrooting voor 1932. 10 juni 1932 l 1931 3 Aug. 1931 Verhoogd bij besluit van B. en W. van 10 Juni 1932 Verhoogd 10 Juni 1932 Verhoogd Raadsbesluit,van 15 Juni 1931 Verlaagd Verhoogd Verhoogd Raadsbesluit^ van Verlaagd Verhoogd Verhoogd besluit van B. en W. van 10 Juni 1932 lo <J V.*** 15 Juni 1931. besluit van B. en W. van lv Raadsbesluit van 15 Juni 1931 besluit van B. en W. van Verhoogd Raadsbesluit van 15 Juni 1931 Verhoogd besluit van B. en W. van 10 Juni 1932 Verhoogd Raadsbesluit van 15 Juni 1931 Verhoogd besluit van B. en W. van 10 Juni 1932 Verhoogd 10 Juni 1932 10) Verhoogd bij besluit van B. en W. van 10 Juni 1932 11) Verhoogd 10 Juni 1932 12) Verhoogd Raadsbesluit van 15 Juni 1931 Verhoogd besluit van B. en W. van 10 Juni 1932 44 44 44 44 44 Raadsbesluit van 15 Juni ,4 3 Aüg. J.47OA besluit van B. en W. van 10 Juni 1932 Verhoogd Raadsbesluit van 15 Juni 1931 15 Juni 1931 besluit van B. en W. van 10 Juni 1932 Raadsbesluit van 15 Juni 1931 15 Juni 1931 besluit van B. en W. van 10 Juni 1932 370,— 2.681.468,95 ,8) 2.275,90 met f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 911