37 37 31 30 VL VERLIE N WINST 1931. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Aandeel: Aandeel: ONDERDEELEN. Totaal. Totaal. ONDERDEELEN. Zuidwal c.a. Slij keinde. Tapijtweg. I Zuidwal c.a. Slijkeinde. f 1.989.656,61 'erpleeggelden f 838.625,50 f 219.958,50 f f 394.693,96 256.834,— f 1.315.418,— 284.922,59 Exploitatiekosten f 1.310.040,14 f 29.269,60 2.431,— 34.630,— 37.729,- 1.610,— 33.310,60 3.099,— 209.373,0: Entreegelden 21.304,50 4.862,75 27.259,03 38.489,91 6.194,75 32.362,— 143.624,08 Onderhoudskosten 304.193,61 63.984,93 47.720,69 192.487,99 Algemeene onkosten 227.097,11 56.011,01 87.289,76 370.397,88 150.298,6f 9.303,19 124.534,03 Bijzondere inkomsten. 39.326,14 8.711,14 13.424,53 61.461,81 143.585,66 36.258,04 11.023,36 96.304,26 Afschrijving. Bente van kasgeld. 3.576,36 418,22 3.994,58 3.727,15 311,— 430,— 2.986,12 Oninbare posten Nadeelig saldo 719.299,88 96.058,70 212.317,99 1.027.676,57 6.057,6S 634,21 5.423,47 Rente v. kasgeld 577.671,03 f 2.844.621,44 f 1.878.499,09 f 388.451,32 f 2.844.621,44 f f 1.878.499,09 Gezien De Geneesheer-Directeur. Dr. E. A. KOCH. I Tapijtweg. 16.461,44 i De Administrateur, H. A. F. KONINGS. Rente van geldleenin- gen Huur van gebouwen en terreinen Poliklinische Afdee- lingen 388.451,32 f Inhoudingen wegens genot van emol. van het personeel f 577.671,03

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 912