37 34 L VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Beknopte Inventaris per 31 December 1931. VIII. Afgesch reven. ONDERDEELEN. Boekwaarde. f f f a. f f f f 32.778,06 64.436,59 f 31.658,53 f f f f f 13.875,475 676.998,17 2.496,56 310.627,25s Terreinen en plantsoenen. Terrein Zuidwal Terrein Zusterstraat Terrein Slijkeinde Gebouwen. Hoofdgebouw e. Chirurgische afdeeling Nieuwe Heelkundige afdee ling Groote barak Zuidwal Kleine barakken Zuidwal. Barak Onrustigen Machinegebouw Zusterhuis Lijkenhuis met Laboratorium Zuidwal Zanderinrichting Keukenafdeeling Scheidingsmuren en muren o/h terrein Barakken Bozenburgstraat Barakken Brugsehestraat Gebouwen Slijkeinde Barak Slijkeinde Barakkencomplex Tapjjtweg Aanschaffings waarde. 371.516,42s 233.989,21s 126.734,56 109.807,52 72.471,43 82.630,37 8.956,90 50.223,96s 50.284,22s 17.877,24 119.255,88 175.231,69 44.633,45s 10.328,99 39.263,39 129.286,61s 48.480,23s 23.165,53s 22.911,73s 15.177,44 77.099,03 25.061,25s 4.350,68 22.808,80s 242.229,81 185.508,98 422.142,55s 17.053,50 9.152,08 6.893,13 14.066,28 107.115,40 103.569,02s 86.895,78s 57.293,99 55.397,08 5.722,67 12.733,86 24.181.23s 9.354,81 75.806,06 98.132,66 19.572,20 5.978,31 16.454,58s 470.944,52s 22.350,00s 11.530,61 8.791,31 45.615,20 129,328,44 48.801,97 5.296,50s 2.378,53 1.898,18 31.548,92 22.213,04 915.241,91 47.700,— 80.075,— f 1.043.016,91 2.244,— 54.622,90s 90.674,18 157.230,15s 1.200,— 10.898,17s 1.568.789,95 1.356,— 82.469,11 1.380,73 32.067,56s 1.800,— 466.860,50s 937.092,61s 27.233,29 3.234,23 37.490,10s 26.102,99 8.522,43 43.449,82 11.378.91s 366.370,91s 3.600,— 137.092,01s 92.054,91 189.297,72 3.000,— 477.758,68 f 2.505.882,56s 915.241,91 47.700,— 80.075,— f 1.043.016,91 Diverse inrichtingen en machines. Ketelinstallatie (Groot Ketel huis) Ketelinstallatie en centrale verwarming Nieuwe Heel kundige afdeeling Accumulatorenbatterij Machinerieën Liften (Verplegingsdienst) Liften (Zusterhuis) Centrale verwarming Verlichtings- en schelinstal- laties Keukeninrichting Klokinstallatie Telephooninstallatie Lijkenbewaarplaats m. koel- inrichting

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 914