37 35 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Boekwaarde. Afgescbreven. ONDERDEELEN. t f f f f f f f f 60.435,58 60.435,58 293,08 293,08 19.909.30 19.909,30 2.951,96 2.951,96 536,33 536,33 f f f 51.438,23 f 1.749,42 798.574,57 1.749,42 798.574,57 Diverse inventarisgoederen Meubilair Kantoormachines Ledikanten Patiëntenkleeding Liggingsstukken Huishoudelijk linnen- en tafelgoederen Verplegingsartikelen. Huishoudelijke artikelen Badartikelen Groot Instrumentarium Klein Instrumentarium Rollend materieel Auto en rijwielen Kleine werktuigen en ge reedschappen Kleeding personeel Naai- en stopmachines Diverse voorraden. Magazijngoederen Geneesmiddelen Verbandmiddelen Levensmiddelen Brandstoffen Drukwerken en kantoorbehoeften Emballage Diversen A anschaffings- waarde. 293.174,62 3.983,65 62.369,50 53.098,17 226.215,77® 560.128,15 107.920,55 20.908,56 38.739,45® 32.498,31® 26.085,26® 46.880,93 29.488,86® 12.209,57 4.214,37 33.626,62 11.023,58 140.171,37 2.560,77 33.584,55 23.203,05® 101.793,82® 153.003,25 1.422,88 28.784,95 29.895,11® 124.421,95 560.128,15 107.920,55 12.742,47 25.025,39® 17.918,93® 10.470,11® 25.296,09 5.382,54® 4.947,42® 2.569,35 33.626,62 11.023,58 40.689,70 2.123,59 1.188,56 2.004,71 1.875,92 1.052,75 862,92 1.640,08 8.166,09 13.714,06 14.579,38 15.615,15 21.584,84 24.106,32 7.262,14® 1.645,02 9.726,66 5.664,88 3.468,83 868.727,41® 4.877,41 2.516,41® 1.485,21 416.865,61 4.849,25 3.148,46® 1.983,62 451.861,80® Bouwkosten plan Beesten markt. Gebouwen Terreinen Technische installatie 2e zusterhuis Verliehtings- en schelinstal- latie 2e zusterhuis Lift 2e Zusterhuis Koud- en warmwaterinstal- latie Nieuwe Centrale Electrische installatie Nieuwe Centrale Verbouwing Oude Kantoor gebouw Verwarming, koud- warm watervoorziening in be staande gebouwen Verbouwing keukengebouw en linnenkamer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 915