37 36 BIJLAGE. Ontvangsten: 1' 507,79 1.050 184,90 3,50 f 1.746,19 462,— f f 1.000,— 4 f 3.997,58 Gezien: Uitgaven: Bijdragen aan patiënten (halfvrije bedden) De Administrateur, H. A. F. Könings. Saldo kas per 31 December 1931 Effecten, volgens specificatie (zie balans) VERSLAG, betreffende het fonds van het rentelegaat van wijlen Mejonkvrouwe W. S. M. Baronesse Sirtema van Grovestins voor halfvrije bedden, over het jaar 1931. Saldo kas per 1 Januari 1931 Rente van het fonds, groot f 25.000,berustende bij den Gemeente-ontvanger Rente van het fonds, uit bovenstaande rente ge kweekt Voordeelig verschil bij aankoop van nieuwe effecten, ter vervanging van geconverteerde en uitgelote obligaties f 1.284,19 3.997,58 1.009,52 987,— 996,— 502,63 502,43 Fonds van het rentelegaat „Sirtema van Grovestins” per 31 December 1931 (zie balans)f 5.281,77 500,— De Geneesheer-Directeur, Dr. E. A. Koch. Specificatie Effecten. (Aangeschaft uit de gekweekte rente). ’s-Gravenhage 1911 1.000,— 4'/2 1926 l.OOO.j- 5 1931 - 4 1931 500,4'/2 Ned. Staatsschuld 1917 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. J,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 916