11 De dagverpleging was op dezelfde wijze geregeld als in het Dagverpleging. voorafgaande jaar. Geheel of ten deele voor rekening der Gemeente werden in het afgeloopen jaar in acht verblijven, thans door uitbreiding ten deele ook voor volwassenen, benevens in de lighallen der Vereeniging ter bestrijding der t.b.c. 1059 (1103) patiënten in verzorging opgenomen en aldaar behandeld en verzorgd ge durende 110794 (109015) dagen. den G. D. in geneeskundigen onderstand zijn opgenomen, wordt ook hier het verschuldigd zijn eener eventueele bijdrage door den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon bepaald. Onder de hierboven genoemde gevallen bevinden zich alsnog een aantal, met name voor orthopaedisch konsult en tandheel kundige behandeling voorgedragen patiënten, die behooren tot de Politie, de Brandweer en den Havendienst. De gevallen zijn nader als volgt verdeeld: 615) gevallen. 438) (1121) (1230) (1684) (2312) 929) 431) 121) 27) (1320) 896) 53) Behalve de hulp door de bovenbedoelde specialisten zijn nog Bakteriologische ingesteld 3239 (2151) bakteriologische onderzoekingen door den en chemische patholoog-anatoom-bakterioloog van het Gemeenteziekenhuis, onderzoekingen, terwijl de direkteur der Gemeenteapotheek 509 (483) meer tijd- roovende chemische onderzoekingen voor zijn rekening heeft genomen. De onderzoekingen van den patholoog-anatoom-bakterioloog zijn verricht op: diphtherie typhus Totaal Heelkunde Verloskunde en vrouwenziekten Oogheelkunde Oor-, neus- en keelziekten Huid- en geslachtsziekten - (Zenuw- en zielsziekten Orthopaedic Röntgenologie Maag- en ingewandsziekten Kinder, en zuigelingenziekten Tand- en mondziekten Hoogtezon Urologie 1351 1176 1388 1359 1688 2071 1008 222 120 52 1780 654 134 2917 maal. 39 84 36 108 43 12 3239 maal. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 3 8 Totaal 13003 (11177) gevallen. tuberkelbacillen schimmels (haren) reaktie van Wasserman, Meinieke, Sachs, Georgi gonokokken andere onderzoekingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 927