38 13 Ingedeeld naar den aard der ziekten verkrijgt men eindelijk de navolgende gegevens: - - - VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 3) 5) 237 270) 14 19) Gemeentewerken Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Haven- en Marktwezen Hypotheekbank Keuringsdienst Kunsten en Wetenschappen Maatschappelijk Hulpbetoon Onderwijs Administratie Handelskursus Koncierges en bedienden bij het Onderwijs School- en Kindertuinen Schoolmuseum en -bioscoop School voor Machineschrijven Ontyanger Oud-Archief Plantsoenen Politie-Brandweer Reinigings- en Ontsmettingsdienst Schouwburg Sekretarie Slachthuis Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Telephoondienst Ziekenhuizen Personeelsreserve Armenraad Centraal Badbeheer Zeevaartschool 1226 (1130) 60 74) 104 78) 1) 5) 527 574) 32 31) 116 145) 2 2 Totaal Roodvonk Influenza Cholera Nostras Longtuberkulose Kanker en andere maligne tumoren Rheumatische aandoeningen Angina Ziekten van de maag (kanker uitgez.) Aandoeningen van de spijsverterings organen (uitgez. van de maag) Appendicitis en typhlitis Akute bronchitis Chronische bronchitis Pneumonia Andere ziekten der ademhalings- werktuigen (t.b.c. uitgez.) Aandoeningen van het hart en de vaten Aandoeningen van de urinewegen Ziekten van de geslachtsorganen der vrouw (kanker uitgez.) Andere ziekten van zwangerschap en kraambed 78 69) 9 14) 26 10) 1) 894 860) gevallen. 66) 24) 6) 25) 5) 42 36) 10 217 152) 1351 (1148) 750 631) 6 9) 316 277) 104 82) 147 119) 682 690) 591 507) 1 16 11) 33 30) 3 (-) 9881 (8632) gevallen. 97 29 6 30 4 152 118) 1767 (1601) - 2) 3 1) gevallen. 3802 (2577) - 1) 7(1) 845 732) 309 348) 444 381)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 929