15 Totaal De officieele doodschouw op uitnoodiging der Politie, neven- Doodschouw. taak voor de kontroleerende geneeskundigen, vond in het afge- loopen jaar 16 (16) maal plaats. De oorzaak van den dood moest worden toegeschreven aan verdrinking 12, hartverlamming 2, onbekende oorzaak 2 ge vallen. In overeenstemming met de nieuwe Besmettelijke Ziektenwet Febris typhoïdea. wordt nu ook in ons jaarverslag een scheiding gemaakt tusschen febris typhoïdea of typhus, paratyphus typheuze vorm en para- typhus gastro-enteritisehe vorm. Besmettelijke ziekten. Van de overige apparaten kon met de verstrekking van 340 buikbanden, 85 breukbanden, 120 orth. schoenen, 24 kunst- beenen en stelten, 31 korsetten en rechthouders, 349 paar steun zolen, 207 elastieken kousen, 463 brillen, 43 beugels en steun- apparaten, 10 kunstoogen, 6 urinereceptacula, 5 gehoorapparaten en 9 ontlastingreeeptacula, benevens 4 invalidenwagentjes, een en ander onder de verplichting van kontröle vanwege den G. D., akkoord worden gegaan. V olksgezondheid. De sterfte in de Gemeente bedroeg in het afgeloopen jaar Sterfteverhou- 9,61 °/oo (8,9 °/oo in 1930 en 10,4 °/oo in 1929) tegen 9,7 °/oo (9,1 °/oo dingen, in 1930 en 10,7 %>o in 1929) voor het Rijk. I 1930 Aard der ziekten. 1931 1929 1928 1927 26 33 37 23 31 2 773 2228 3158 647 1246 Besmettelijke ziekten, gerangschikt onder groep A volgens Besmette lijke Ziektenwet Besmettelijke ziekten, gerangschikt onder groep B Febris typhoïdea Para typhus: 1. typheuse vorm 2. gastro-enteritisehe vorm Variola minor Dysenteria amoebica Roodvonk Diphtherie Meningitis cerebrospinalis epid. Poliomyelitis anterior acuta Encephalitis lethargica 7 24 2801 320 4 2 344 234 3 7 2 602 123 6 8 1 1991 210 2 65 1 971 104 3 53 12 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 38 Aantal aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 931