21 Totaal Totaal Totaal Wegens ontsmetting werd vier maal een bad verstrekt, wegens verluizing werden 72 personen gereinigd en de kleederen ontsmet. 71 personen ondergingen ter plaatse een behandeling voor seabiës. diphtheric (vermoedelijk) poliomyelitis anterior acuta smettingen overeenkom stig art. 14 van de Besmetteljjke- Zlektenwet. In 34 (16) gevallen had ontsmetting van wegens het heersehen van: roodvonk diphtherie encephalitis lethargica febris typhoïdea vervuiling tuberkulose kanker sepsis influenza diverse ziekten 622 ontsmettingen. (770) i woningen plaats Woningont- smettingen niet overeen komstig art. 14 van de Be- smettelijke- Ziektenwet. 34 ontsmettingen. (16) 28 barakken 1 inrichting 1 1 3 woningen 5 woning(en) 2 1 1 3 7 5 1 2 7 van goederen overeenkom stig art. 14 van de Be- smettelijke- Ziektenwet. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 38 Volgen thans de gegevens met betrekking tot den Ontsmet- Ontsmettings- tingsdienst. dienst. Met inachtneming van het bij Gemeenteverordening bepaalde Woningont- had ontsmetting, overeenkomstig art. 14 van de Besmettelijke- Ziektenwet, plaats in de hierna vermelde woningen en andere gebouwen. roodvonk 34 ontsmettingen. (83) Ontsmetting overeenkomstig art. 14 van de Besmettelijke- Ontsmetting Ziektenwet, alleen van goederen, had plaats wegens: roodvonk in (vermoedelijk) in diphtherie in (vermoedelijk) in febris typhoïdea in (vermoedelijk) in meningitis cerebr. epid. in (vermoedelijk) in. poliomyelitis anterior acuta in encephalitis lethargiea (vermoedelijk) in 299 gevallen 12 184 62 23 15 4 12 5 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 937