23 enz. van het van inboedels en besmette goe deren. van woningen op ongedierte op verzoek van huiseigenaren. zitplaatsen en leermiddelen in scholen. Hierbij werden behandeld: Aantal kg be handelde goe deren enz. In 1192 (1219) gevallen werd verontreiniging der woningen gekonstateerd. Bovengenoemde ontsmettingen, zoowel wegens wèl als wegens Ovenvullingen niet in de Wet genoemde ziekten, zuiveringen enz. vorderden behalve het geregeld gebruik der waschmachines: Voor rekening van de stichting Centraal Woningbeheer Zuivering werden dit jaar in de cyaneerinrichting gezuiverd o.a. de in boedels van 35 (30) gezinnen, welke vanuit de binnenstad een Gemeentewoning gingen betrekken, terwijl in 370 (404) andere gevallen besmette goederen door middel van cyaangas zijn be handeld. Onderzoek van woningen op ongedierte op verzoek van par- Onderzoek tikuliere huiseigenaren of op aanvraag van Gemeentelijke diensten en instellingen vond 6886 (6359) maal plaats nl.: Het afhalen van goederen ter vernietiging geschiedde 163 Afhalen van goe- (176) malen, waarvan 1 (1) maal tegen vergoeding. deren ter ver nietiging. Het ontsmetten van de zitplaatsen en de leermiddelen van Ontsmetting van de patiënten in de school geschiedde: in Gemeentescholen in Partikuliere scholen 66.638 zoodat in totaal behandeld werden Totaal 3.524 46.032 138.038 kg Totaal 3063 (3056) vullingen. wegens wel in de Wet genoemde ziekten wegens niet in de Wet genoemde ziekten wegens zuiveringen in de cyaankast aan de ob- servatie-inrichting 1) in de waschinrichting 162 malen. (225) i) Van de cyaankastvullingen aan de Ontsmettingsinrichting kan aantal kg niet worden opgegeven, aangezien hierin geheele inboedels worden behandeld. 85 malen. 77 Totaal 6886 (6359) onderzoekingen. 748 ovenvullingen; 359 formaline-kastvullingen; 110 cyaan-kastvullingen, observatie-inriehting; 433 ontsmettings-inrichting; 1413 kookketelvullingen. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 38 166 maal op aanvraag van Gemeentewerken en Centraal Woningbeheer; 805 maal op aanvraag van Bouw- en Woningtoezicht; 5915 maal op aanvraag van partikulieren. 254.232 kg (255.501)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 939