25 scholen. n Totaal 303 scholen met 52573 leerlingen tegen 300 scholen met 52619 leerlingen volgens jaarverslag over 1930. Het veelvuldig voorkomen van mazelen maakte verschillende Besmettelijke maatregelen noodzakelijk. ziekten. Eenige bewaarscholen werden voor twee weken gesloten, Sluiting van te weten: Bewaarschool aan de Noordwal 61 Gedeeltelijk gesloten werden: Bewaarschool aan het Vaillantplein 17 In een aantal gevallen werd volstaan met een aantal leer lingen naar huis te zenden voor 14 dagen, omdat zij nog geen mazelen hadden gehad en de epidemie op school stormachtig verliep, zonder dat de omstandigheden nochtans sluiting van school of klasse noodzakelijk maakten. Dit gold voor de volgende scholen: Bewaarschool aan de Capadosestraat 9 De diagnose favus werd in 24 gevallen gesteld, terwijl bij Besmettelijke 21 leerlingen trychophytie werd gevonden. Totaal 45 gevallen haarziekten, tegen 47 in 1930. Op de spreekuren der schoolzusters aan de wijkverplegingen Bestrijding van werd in 2417 (2101) gevallen ter bestrijding van onrein hulp onrein, verleend. In het geheel werden 14 duplicaat-vaccinebewijzen verstrekt. Vaccine- Naar aanleiding van een bespreking van den Leider der afdee- bewijzen, ling met den Chef van de afd. Onderwijs werd 28 Oktober 1931 aan alle schoolartsen verzocht geen duplikaat-vaccinebewijzen meer af te geven. Evenals in vorige jaren werd door de administratie van de Revaccinatie. afdeeling Kinderbescherming een programma opgesteld ten behoeve van de ’s-Gravenhaagsche Vereeniging voor Koepok inenting enz., aan de hand waarvan alle openbare lagere scholen in den loop van het jaar een beurt kregen, ten einde de leer lingen der 6e klasse in de gelegenheid te stellen zich te doen revaccineeren. De opkomst was gering. Meerdere malen moesten de Hoofden der scholen mededeelen, dat zich geen leerlingen voor revaccinatie hadden aangemeld. van 11 Dec. tot Kerstvac. 17 17 21 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 3 8 vanaf 17 Nov. voor 2 weken. 10 Dee. tot Kerstvac. 10 10 14 van 17 Maart tot Paasehvac. 28 Mei 10 Juni Spilstraat 25 De-Grheynstraat 115 Anemoonstraat 186 Badhuisstraat 194 de ’s-Gravenzandel. 185 Ferd.-Bolstraat 16 L.O. school Copernicusstr. 159 Zonnebloemstr. 68 A. en B. a/d Hyacinthweg 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 941