39 2 wederom meer arbeid dan het vorige jaar. Voor de bereiding werden de alvleeschklieren van 5 219 runderen gebruikt, in 1930 van 4 679, waaruit ruim 17 000 fleschjes van 100 eenheden werden gemaakt, tegen 15 500 in 1930. Voor de behandeling van sommige vormen van anemie werd uit runderlever een praeparaat gemaakt; hiervoor werd 823 kilo lever verwerkt, tegen 695 kilo in 1930. Om meerdere zeer kostbare speeiaalpraeparaten te vervangen werden in overleg met den Directeur der Gemeenteziekenhuizen eigenbereide mengsels vervaardigd, die therapeutisch gelijk waardig bleken en een aanzienlijke kostenbesparing gaven. Het verbruik van kunstmatige Vitaminepraeparaten steeg wederom belangrijk evenals dat van Diphterieserum, waarvan voor ruim f 2 000,meer werd verbruikt dan in 1930. De radiumbehandeling van patiënten, die voor rekening van de Gemeente worden verpleegd in particuliere ziekeninrich tingen en van de patiënten, die in de Gemeenteziekenhuizen poliklinische behandeling ondergaan, vorderde een uitgaaf van f 1 997,06 tegen f 2 631,71 in 1930. Voor de cyaneering van woningen en kleeren werd 2 085 kilo Cyannatrium gebruikt tegen 2 380 kilo in 1930. Aan het Tehuis voor Onbehuisden werd 1 365 liter van een middel tegen pediculosis verstrekt, tegen 1 750 liter in 1930. Evenals in vorige jaren werd aan het Rijks-Serologisch In stituut hulp verleend door bij spoedgevallen de door dat Insti tuut bereide sera verkrijgbaar te stellen. Van eenige belangrijke genees- en verbandmiddelen volgen hier de verbruikte hoeveelheden: Acetas plumbicus 42,5 kilo, Aceton 67 kilo, Acidum ace- thylosalycylicum 90 kilo, Acidum boricum 493 kilo, Acidum citricum 71 kilo, Acidum diaethylobarbituricum 3,9 kilo, Aci dum hydrochloricum 132 kilo, Acidum phenylaethylobarbitu- ricum 2,5 kilo, Acidum phenylocinchoninicum 3 kilo, Acidum salicylicum 12 kilo, Adeps suillus 135 kilo. Aether 1 183 kilo, Aether ad Narcosin 505 kilo, Allonal 35 200 tabletten, Ammonia liquida 447 kilo, Antipyrinum 25 kilo, Aqua laurocerasi 36 kilo, Argentum colloidale 0,23 kilo, Balsamum peruvianum 12 kilo, Benzinum 2 065 liter, Biboras natricus 17,5 kilo, Bicarbonas natricus 277 kilo, Brometum natricum 116 kilo, Calcium diure- lin 7,5 kilo, Camphora 119 kilo, Cardiazol 2,4 kilo, Chlore- tum aethylicum 50,5 kilo, Chloretum ferricum 90 kilo, Chloro form 31 kilo, Coramin 2 kilo, Codeinum 1,2 kilo, Coffeinum 4.3 kilo, Collodium 18,5 kilo, Cortex chinae 21 kilo, Cortex condurango 14 kilo, Diaethylobromoacetylureum 11,5 kilo, Di- VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 949