39 o 12 195 12 174 1715 1944 31919 35171 5 251 2 220 2 715 113 1863 535 6 495 6 266 428 2 903 1231 2 323 156 269 32 30 044 25 882 2 923 2 240 2 276 1858 1460 13 471 24 896 8 750 6 520 11481 9 061 4 004 7138 4 940 2 694 147 1013 410 5 455 5 318 552 3123 1172 2 796 1134 1143 1046 2 337 65 512 42 3 825 1811 2196 19 014 27 969 10 940 7 407 15 943 9 571 4 702 7 564 6 097 3 553 1036 1172 1096 de Politie St. Annastichting Zuigelingen-kliniek „Regentesselaan” Vereeniging „Hulp aan Zuigelingen” Oranjeplein Vereeniging „Onderlinge Vrouwenbescher ming” Vereeniging „Vluchtheuvel” Wijkverpleging „St. Raphael” het Leger des Heils huis Evang. Luthersch Weeshuis Gemeentelijk Bestedelingenhuis Gemeentelijk Tehuis v. Ouden van Dagen, Morsestraat R.-K. Parochiaal Kinderhuis Oude mannen- en vrou- het Gemeenteziekenhuis Tapijtweg R.-K. Ziekenhuis Juliana Kinderziekenhuis de Diaconesseninrichting „Bronovo” Ziekenverpleging der Afd. ’s-Gravenhage van „Het Ned. Roode Kruis” Ziekenverpleging „St. Antoniushove”, Voorburg het Militair Hospitaal de R.-K. Vrouwenkliniek „Bethlehem” Ie Afdeeling van den G. G- D 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e wenhuis Ned. Herv. Weeshuis Oude mannen- en vrouwen- den Centralen Post van den G. G. D. en het Geneeskundig Schooltoezicht het Israëlietisch Weeshuis Oude mannen- en vrouwen- VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 huis 99 9 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 952