39 7 1. 5. ’s-Gravenhage, Maart 1932. 2. 3. 4. De Directeur der Gemeenteapotheek, A. H. SCHERM. Specificatie der inkomsten: Geneesmiddelen en minerale wateren ten behoeve van de Gemeenteziekenhuizen Verbandmiddelen voor idem Flesschen en potten Aan de Gemeentebedrijven en -diensten geleverde genees- en verbandmiddelen Diverse ontvangsten Jaarwedden Geneesmiddelen Verbandmiddelen Bereiding, onderzoek, dispenseering Vuur, licht, water, electr. kracht Schoonmaak der gebouwen Onderhoud der gebouwen Telephoon Vrachtloonen enz De totaal-inkomsten hebben bedragen De raming bij de begrooting bedroeg De genees- en verbandmiddelen voor de in geneeskundigen onderstand opgenomen personen, voor den Gemeentelijken Ge neeskundigen en Gezondheidsdienst, de Politie, voor de lief dadigheidsgestichten en de inrichtingen ten algemeene nutte worden niet verrekend. 4 632,95 45,33 f 70 910,94 19 711,57 1059,55 f 52 651,78 68 542,47 31465,43 7 833,02 1 841,87 1402,20 687,78 196,— 226,05 f 96 360,34 101800,— Specificatie der uitgaven: 1 900,— 1 200,— 725,— 225,— 300,— VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. Uitgaven. Begrooting. f 52 659,— 56 000, 36 000,— 7 500,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 954