40 6 Stand der arbeidsmarkt Voor wat betreft den stand van de arbeidsmarkt wordt ver wezen naar de volgende, door het Gemeentelijk Statistisch Bureau berekende cijfers betreffende de werkloosheid onder de daartegen verzekerde arbeiders. Het indexcijfer geeft in procenten de verhouding tusschen het werkelijk aantal dagen werkloosheid en het totaal aantal dagen, gedurende welke alle personen, van wie de werkloosheid is nagegaan, ten hoogste werkloos hadden kunnen zijn. VERSLAG WERKLOOSHEIDSVERZEKERING ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 960