I pil p ihi If I1 40 pi* - 3 h r 7 i s •o i 3 Indexcijfers der werkloosheid onder de tegen werkloosheid verzekerde arbeiders, 1921—1931. s a *5 3 o te s f VERSLAG WERKLOOSHEIDSVERZEKERING ENZ. 1930. 1931. 1930. 1931. E Maanden. c Gemiddelden per week. Gemiddelden per week. Meubelindustrie. Maanden. 1928 I 1929 1921 1922 1923 1924 1925 1926 i 1927 1930 1931 Januari Februari Maart. April. Mei Juni Juli Augustus September October. November December Januari. Februari Maart April. Mei Juni Juli Augustus September October November December 6 049 6 075 6 110 6 164 6 229 6 269 6 330 6 361 6 358 6 403 6 423 6 385 2917 2 936 2 956 2 983 3 001 3 019 3 038 3 059 3 070 3 087 3 113 3 148 21 918 22 143 22 268 22 517 22 663 22 853 23 139 23 336 23 459 23 681 23 972 24 261 7,4 6,6 4,8 4,- 3,7 3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 9,- 14,9 15,2 17,1 10,8 8,6 9,9 6,7 7,2 7,7 9,4 10,4 12,6 18,3 10,6 10,1 7,5 5,3 5,6 6,8 8,2 8,3 9,9 12,1 16,3 22,1 17,1 20,6 14,5 4,7 3,6 3,1 3,2 3,6 4,- 4,5 6,5 10,5 12,5 12,2 10,1 6,8 6,3 6,1 6,8 7,2 7,4 8,6 10,8 13,7 1 410 1 406 1 407 1 421 1 433 1 450 1 454 1 459 1 466 1 470 1 474 1 491 24,- 19,- 13,9 10,8 8,6 7,3 8,1 8,5 8,7 8,7 10,2 16,8 20 584 20 669 20 772 21 063 21 220 21 393 21 418 21 418 21 477 21 458 21 555 21 722 17,6 11,3 8,2 6,7 6,4 6,1 6,8 6,5 6,1 5,7 7,- 10,6 18,6 15,9 13,2 11,9 10,- 9,6 11,5 10,3 8,5 8,3 10,3 16,5 23,1 22,3 18,7 12,9 11,9 15,- 20,1 20,6 21,2 25,5 33,2 37,9 15,- 15,3 17,5 14,3 13,4 13,5 13,8 14,3 14,2 15,2 16,9 18,6 16,- 15,2 15,4 9,5 8,5 8,4 9,3 9,6 10,3 12,3 16,- 20,2 18,1 12,8 10,- 8,3 7, - 5,5 5,9 6,8 8, - 8,5 9,6 13,3 19,9 22,2 17,9 12,7 10,9 11,2 12,1 13,2 13,5 13,6 15,- 21,2 1 366 1 368 1 388 1 398 1 401 1 398 1 395 1 408 1 413 1 422 1 406 1 406 5 849 5 838 5 798 5 827 5 883 5 961 5 982 6016 6 008 6 001 6 000 6 004 24,3 22,9 22,4 9,3 8,2 8,4 10,4 10,5 12,3 16,4 25,8 30,9 16,3 16,2 11,7 9,1 6,8 6,3 7,4 7,2 7,9 9,8 11,4 17,7 12,5 12,2 10,1 6,8 6,3 6,1 6,8 7,2 7,4 8,6 10,8 13,7 B o u w b e d r ij f. 23,7 23,5 17,1 10,- 10,5 10,- 11,1 12,6 12,8 15,6 21,2 23,8 Januari Februari Maart April Mei. Juni Juli. Augustus. September October I November December ■g Gemiddelden per week. Gemiddelden per week. 8,- 8,2 9,6 7,7 7,8 8,1 8,- 8,4 8,1 8,- 8,3 10,9 Alle bedrijfstakken, waarin de werk loosheid der daartegen verzekerde werk lieden is nagegaan, te zamen. 16,- 15,2 15,4 9,5 8,5 8,4 9,3 9,6 10,3 12,3 16,- 20,2 Metaalindustrie. 3 161 3 207 3 245 3 275 3 304 3 328 3 376 3 420 3 454 3 490 3 537 3 594 S - C c c -22 P.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 961