II ffli 40 f li 8 Staat van werkloozenkas-uitkeeringeu bedoeld op bladz. 1 en 3. S’f'SS 2=-SS VERSLAG WERKLOOSHEIDSVERZEKERING ENZ. NAMEN DER ORGANISATIES. 1. 1 087 f 5.993,50 400 2.018,76 2.691,30 44,65 65 904,10 n 21. 451 3.568,57 n 560 7.843,85 n 24. 22 54 876,— n 13.116,10 274 Transport eeren t 434.896,73 12 927 n r> 1.312,— 5.440,— 25. 26. T) n n 375,50 2.692,50 62 194 7.332,20 227,50 2.716,70 5.351,12 15.652,83 119 89 225 355 1 799 1 645 1 184 23.042,25 85.189,70 43.404,- 4.948,85 37.069,70 62.667,65 28 216 Alg. Ned. Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers-, Chocolade- en Sulkerbewerkingbedrijf 2. Ned. R.-K. Bond van Brood-, Koek-, Banketbakkers en Caeao-, Chocolade- en Suikerbewerkers 3. Ned. R.-K. Bond van Bloemist-, Tuin-, Veen- en Land- arbeiders „St. Deus Dedit” 4. Alg. Ned. Bouwarbeidersbond 5. Ned. Chr. Bouwarbeidersbondi 6. Chr. Nat. Bouwvakarbeidersbond in Nederland 7. Land. Fed. v. Bouwvakarbeiders in Nederland 8. Ned. R.-K. Bouwvakarbeidersbond „St. Joseph” 9. Neutrale Bond van Bouwvakarbeiders in Nederland 10. Neutraal Verbond van Werknemers in het Bouwbedrijf 11. Alg. Ned. Bond v. Uitvoerders en Bazen in de Burger lijke en Waterbouwkunde 12. Ned. Bond van Particuliere Chauffeurs 13. Ned. R.-K. Diamantbewerkersvereeniging 14. Ned. Ver. van Fabrieksarbeiders(sters) 15. Ned. Bond van Chr. Fabrieks- en Transportarbeiders 16. Ned. Fed. Bond v. Arbeiders werkzaam in de Fabriek matige bedrijven 17. Ned. R.-K. Fabrieksarbeiders(sters)bond „St. Willi- brordus” 18. Ned. Grafische Bond 19. Ned. Chr. Grafische Bond 20. Ned. R.-K. Grafische Bond Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden 22. Ned. R.-K. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbe dienden „St. Franciscus van Assisië” 23. Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercu- rius” Ned. Ver. van Vertegenwoordigers van Handelaren en Industriëelen „Hermes” Bond v. Hotel-, Café- en Restaurantpersoneel in Nederland I Ned. Geneefsche Bond van Hotel-, Café- en Restaurant personeel 27. Ned. R.-K. Bond van Hotel-, Café- en Restaurantgeëm- ployeerden „St. Antonius” 28. Bond v. Ned. Chr. Houtbewerkers, Meubelmakers, Behan gers e. a. v 196! 1 987 100.417,40 831 114 703 1 263 2 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 962