hf iii q-t-> =4? 40 1 9 VERSLAG WERKLOOSHEIDSVERZEKERING ENZ, NAMEN DER ORGANISATIES. Transport 434.896,73 270 6.235,25 n 88 2.105,45 n industrie e. a. v. 35. 106l„ 7.842,85 1 226 98.276,40 en Kleermakersbond „St. Gerardus n Transporteeren 21 807 f 897.534,54 n x X n n x n n x r x x x x x 43 405 8 144 118 16 118 983 48 323 350 115 6 7 190 124 3.107,70 18.473,62 688,37 3.716,25 4.247,69 642,50 825,50 1.524,32 1.236,50 1.679,— 5.455,06 162.384,68 19.563,25 31.949,85 23.150,63 2.087,57 555,95 4.356,95 54.440,50 3.654,94 688,19 816,49 1.599,— 1.333,35 59 76 146 82 220 2 687 334 X X X 587 i” i! I j 12 927 f g't 29. Ned. R.-K. Bond v. Houtbewerkers, Meubelmakers, Be- hangers e. a. v 30. Ned. Ver. v. Chr. Kantoor- en Handelsbedienden 31. Ned. Bond van Kapperspersoneel 32. Ned. Bond van Mann. en Vrouw. Arbeiders in de Klee- dingindustrie e. a. v 33. Ned. Chr. Bond v. Arbeiders en Arbeidsters in de Klee- dingindustrie e. a. v 34. Land. Fed. Bond van Arbeiders(sters) in de Klecding- Koksvereeniging „De Nederlandsche Koksorganisatie” 36. Ned. Bond v. Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en I Zuivelbedrijf 37. Ned. Chr. Landarbeidersbond 38. Ned. Lito-, Foto- en Chemigrafenbondj 39. Alg. Ned. Metaalbewerkersbond 40. Chr. Metaalbewerkersbond in Nederland 41. Ned. R.-K. Metaalbewerkersbond 42. Ned. Ver. v. Metaalbewerkers 43. Onafhankelijke Bedrjjfsfederatie van Werkers in de Me taalindustrie j 44. Alg. Ned. Bond van Meubelmakers, Behangers, Hout- I bewerkers e. a. v. 45. Ned. R.-K. Naaisters- Majella” 46. Ned. Schildersgezellenbond 47. Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond 48. Chr. Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland 49. Ned. Fed. van Sigarenmakers en Tabakbewerkers 50. Ned. Bond v. Arbeiders(sters) in de Slagers- e.a. bedrijven 51. Ned. R.-K. Slagersgezellenbond 52. Alg. Ned. Bond van Arbeiders, werkzaam bij Straten- en Wegenbouw 53. Alg. Ned. Stukadoorsbond 54. Ned. R.-K. Tabaksbewerkersbond „St. Willibrordus” 55. Alg. Bond van Technisch en Opzichthoudend Personeel 56. Ned. Bond van Technici 57. Ned. R.-K. Bond van Technici „St. Bernulphus”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 963