|I 40 10 1§ s* VERSLAG WERKLOOSHEIDSVERZEKERING ENZ. NAMEN DER ORGANISATIES. 21 807 f Transport 897.534,54 325 72. Totaal 27 529 f 1.090.314,21 n n n n n 66. 67. 2 945 514 105 980 336 225 97 16 71 5 12.756,20 100,80 1.097,06 1.550,88 878,— 144,— 3.094,50 127.346,70 15.386,05 8.862,85 13.869,95 5.060,30 508,— 1.895,58 228,80 A §S <x> SS fill -C o ipl 47 2 54, n n n 58. Ned. Ver. van Chr. Technicii 59. Alg. Ned. Bond van Textielarbeiders „De Eendracht" 60. Timmerliedenvereeniging „Vooruitgang Is Ons Streven”. 61. Centrale Bond van Transportarbeiders 62. Ned. K.-K. Bond van Transportarbeiders „St. Bonifacius”. 63. Ned. Fed. van Transportarbeiders 64. Alg. Ned. Typografenbond 65. Ned. Centr. Bond van Chr. Arbeiders in de Bedrijven van Voedings- en Genotmiddelenj Neutrale Bond van Personeel in de Voedingsbedrijven I Centrale Bond van Werkmeesters en ander opzichthou- dend personeel 68. Ned. Chr. Werkmeestersbond 69. Ned. R.-K. Werkmeestersbond 70. Ned. R.-K. Zuivel- en Margarinebewerkersbond I 71. Land. Vereeniging tot onderlinge verzekering tegen de nadeelige gevolgen van werkloosheid en ziekte Ver. van Werknemers in het Goud- en Zilversmedenbedrijf

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 964