I i I 1 I I. I n êê- gs F 'P -i a F Ifti lil i Pi ij o 41 i F 5 SIJ s.fl!HJ»f iM 1H !-■ H| M iH hl f=-° M s’ I 1 H 40 i 3 I p I h s2- r2 ii 28 i lii a i- «1 I s 4® 82 'I lit h piï mi rt rh 1 2- 1!'i U- s s s- 8 i o 3 §s i I ag g 1 ëg I§ 1“ s s rt I S« s s I o 8Ï U |>g =- =3 §=3 g 11 VERSLAG WERKLOOSHEIDSVERZEKERING ENZ. R R O 03 2 o* I Q co Z 8 I t g 03 w 3 g 3 co I g 03 00 có 'S 2 e 81 bh g te o I oi bi 8 bx> o 8 03 N T? -2 o b£ I s •+-> K a o o o a S S S 2 “8 8» tX O 03 CO e O b£§ C S3 2® fcS gs ffi 03 a '2 S eg? o toS Efs 81? tx o S3 CO Ub CT5 ro CS t'&d SS- 10 I co It I 01 i-sZZ T-t T-i 03 <ind •SS n F S S ^§2 sll 7 js §■8 5 -uu fss co "-'2 «iM iï C 4x3. 8 5 O'S 2 i i*ig <;g tx 2 I M Cj1 co 043 G N 5 c J-S >§8> '.S Üi? tl ill Hi IH hi HM O 00 Sg> Ê- S.2 c G n -5 l' 8 oog 33 oi co bo M S o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 965