Bylage 41 OPENBAAR LAGER ONDERWIJS. van VERSLAG van het Lager Onderwgs in de gemeente ’s-Gravenhage over het jaar 1931. In de samenstelling van de Gemeentelijke Inspectie van het Gemeentelijke onderwijs kwam in 1931 geen verandering. Inspectie van het onderwijs. De Raad besloot in zijn vergadering van: Schoolgebouwen. a. 5 Januari 1931 gelden beschikbaar te stellen tot verbouwing van het schoolgebouw Bleekerslaan n°. 11, waarin zullen worden gevestigd de school voor zeer-zwakzinnigen en de Centrale school voor machineschrijven; b. 30 Maart 1931 voorzieningen te treffen in het schoolgebouw Vlierboomstraat n°. 366, in verband met de huisvesting al daar van de 5e H.B.S. met 5-j. c.; c. 30 Maart 1931 voorzieningen te treffen in de schoolgebouwen Wouwermanstraat n°. 7, Saenredamstraat n°. 2 en Ferdi- nand-Bolstraat n°. 130; d. 27 April 1931 gelden beschikbaar te stellen voor het treffen van voorzieningen in het gebouw der Openluchtsehool „Leyenburg”; e. 29 Juni 1931 een crediet te verleenen voor het afverven eenige schoolgebouwen; f. 13 Juli 1931 een crediet te verleenen voor de inrichting van localiteit in het schoolgebouw Mient n°. 275 voor filiaal- uitleenbibliotheek der Openbare Leeszaal en Bibliotheek, als mede voor de administratie der Gemeentelijke School- en Kindertuinen g. 26 October 1931 gelden beschikbaar te stellen voor den bouw van een tweede school voor gewoon lager onderwijs op een terrein aan de Capadosestraat (scholencomplex Laakwijk- West); h. 16 November 1931 gelden beschikbaar te stellen voor de stichting van twee schoolgebouwen voor gewoon lager onder wijs op een terrein aan de Nijkerkstraat (Oostbroek);

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 966