41 2 In 1931 werd eervol ontslag verleend aan: Personeel. i. 16 November 1931 gelden beschikbaar te stellen voor de uit voering van verfwerken; k. 1 December 1931 de school voor gewoon lager onderwijs aan de Lepelstraat n°. 6 door een nieuw gebouw te vervangen, alsmede de benoodigde gelden hiervoor toe te staan. Het aantal openbare scholen bedroeg op 1 Januari 1931: Nieuwe scholen werden in 1931 niet geopend. Gesplitst werden de openbare lagere scholen aan: de Busken- Huetstraat 22/24 (school B) (23 Nov.); de Hilversumschestraat 8 (1 Maart) en de Weesperstraat 87/89 (school A) (1 Maart). Opgeheven werden de openbare lagere scholen aan: de Hulst straat 1 (school A) (1 Maart); de Bleekerslaan 11 (10 Maart); den Zwarteweg 63b (school B) (16 Sept.); de Korte Lombard- straat 4 (school B) (23 Sept.). Overgeplaatst werden de openbare lagere scholen aan: de Busken-Huetstraat 22/24 (school C) naar het schoolgebouw aan de Capadosestraat 11 (17 Maart); de Hilversumschestraat 6 (school B) naar de Eseamplaan 63 (1 Sept.); de Weissenbruch- straat 190 (jongensschool) naar de Van-Nijenrodestraat 16 (14 Sept.); de U.L.O.-school B Pasteurstraat 305 naar die aan de Bres- terstraat 7 en de U.L.O.-school B Teylerstraat 126 naar die aan de Hulststraat 1. Het aantal openbare scholen bedroeg op 31 December 1931: VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Scholen. lager onderwijs-kopscholen 159 Totaal Totaal 158 Hoofd der 0. L. school aan de Ingaande Naam S. de Vries. W. Uitterdijk. J. de Vries. E. Vrieze. P. van der Stoel. voor gewoon lager onderwijs uitgebreid lager onderwijs (type A) (type B) lager onderwijs-kopseholen voor gewoon lager onderwijs uitgebreid lager onderwijs (type A) (type B) Hemsterhuisstraat 154. Colenzostraat 2 (school B). Abeelstraat 30 (school A). Hulststraat 1. Rijswijkschestr. 157 (school B). 139 9 6 4 140 9 6 4 1—2 16—2 Ir—9 24—9 15—11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 967