41 De door de Commissie van Advies voor de lichamelijke oefe- Verschillende ving in het belang der lichamelijke oefening noodig geoordeelde commission, maatregelen maken bij Burgemeester en Wethouders nog een punt van overweging uit. De Commissie van Advies voor de eerste aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van bijzondere lagere scholen bracht in het afgeloopen jaar 57 adviezen uit, waaronder een 4-tal be treffende de bepaling van het bedrag, waarvoor de leermiddelen behooren te zijn verzekerd. De Commissie voor Veilig Verkeer adviseerde ook dit jaar weer omtrent het plaatsen van waarschuwingsborden bij de scholen; verder bracht ze advies uit omtrent wijziging van den ingang der Betvaarschool aan de Scheepersstraat 188 en Koningstraat 118a. Voorts gaat zij geregeld na of van bedoelde borden het voor- VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Klassen. SCHOLEN. 7* 7c 8b 7a 29 30 25 10 14 171 33 16 19 121 28 28 22 21 9 20 25 153 28 27 27 27 9 209 25 25 22 12 21 120 29 29 13 20 19 9 119 Bresterstraat 7. Fransch Engelsch Fransch-Engelsch Engelsch-Duitsch Doornstraat 170. Fransch Engelsch Fransch-Duitsch Engelsch-Duitsch. Hulststraat 1. Fransch Fransch-Duitsch Fransch-Engelseh Spionkopstraat 9. Fransch Engelsch Fransch-Engelsch Engelsch-Duitsch. Fransch-Duitsch Tullinghstraat 6. Fransch Fransch-Engelsch. Engelsch-Duitseh. Fransch-Duitsch Vermeerstraat 5G. Fransch Fransch-Engelsch. 18 10 18 13 4 13 8 10 5 16 8 6 6 5 Totaal aantal leerlingen. 58 61 99 29 25 33 35 16 37 8 50 3 46 21 55 54 34 56 10 29 86 14 42 3 12 31 - 8 13 7d Sa 9as 9é 9c

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 971