41 if O |f 11 II «•s 8 Commission üuder- commissiën. geschreven gebruik wordt gemaakt en houdt zij zich bezig met het samenstellen van een schoolfilm voor het verkeersonderwijs. Ten slotte heeft zij op de noodzakelijkheid gewezen, dat er geregeld toezicht wordt gehouden bij het aan- en uitgaan der scholen. Aan alle scholen, met uitzondering van die aan de Capadose- straat 11 (school A), de-Gheynstraat 51, de Hemsterhuisstraat 154, de Hoefkade 99 (school B), de Hoefkade 101, den Leyweg 1, de Vijzelstraat 121, den Winterweg 8 en de lager-onderwijs-kop- scholen aan de Duinstraat 10 en de Vlietstraat 10, was een Ouder-Commissie verbonden. Op 31 December 1931 bestonden er 148 Ouder-Commissiën. Op 31 December 1931 waren 13 Commissiën tot Wering van tot wering van Schoolverzuim werkzaam. schoolverzuim. Vervolgonder wijs. Avondnjjver- Van Gemeentewege wordt geen vervolgonderwijs meer ge geven. Het aantal Avondnijverheidsscholen voor meisjes onderging heidsonderwjjs. in 1931 geen wijziging. Op 31 December 1931 bestond het personeel uit 4 directeuren, 2 directrices, 14 mannelijke en 14 vrouwelijke leerkrachten in vasten dienst en 8 mannelijke en 42 vrouwelijke leerkrachten in tijdelijken dienst. Als tijdelijke leerkracht werden 15 wacht gelders werkzaam gesteld. In 1931 werd aan één leerares eervol ontslag verleend wegens het bereiken van den pensioengerech tigden leeftijd. Op 31 December 1931 bestond er een vacature voor directrice aan de Avondnijverheidsschool aan de Julianastraat 42 (L.). De aantallen leerlingen bedroegen in 1931: s §F VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 1 October 1931. 1 Januari 1931. SCHOLEN. II Boylestraat 20 (met afd Weesperstraat en West duinweg) Duinstraat 10 Frans-Halsstraat 93 Hoefkade 99 Korte Lombardstraat 4 Zusterstraat 121 Julianastraat 42 (L.) 183 229 109 67 83 113 93 13 14 8 4 6 7 5 209 266 158 66 97 112 96 211 222 147 67 88 126 81 13 14 10 4 6 8 6 199 220 139 63 87 122 78 13 14 10 4 6 8 6 15 15 11 4 6 7 6 E a! ri O! 31 December 1931. 1 April 1931. a c.S 5^ <D a <3 CD c

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 972