1 - F 41 10 BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS. zwakzinnigen bedroeg evenals voor Scholen voor Het aantal scholen zwakzinnigen, vorige jaren zeven. Gedurende 1931 had het onderzoek van de kinderen, die voor plaatsing op een school voor buitengewoon lager onderwijs ■waren opgegeven, op dezelfde wijze plaats als in 1930. Een overzicht van de uitkomsten van dit onderzoek volgt hierna. reiding tot de Zeevaartschool”, van wie 15 leerlingen slaagden. De aantallen leerlingen van de verschillende cursussen be droegen op 1 Januari 1931: cursus in breien en boeten behandeling scheepsmotoren tot opleiding machinedrijver 5 sl Op 1 Januari 1931 waren aan de school werkzaam: 1 direc teur, 5 leeraren in vasten dienst en 9 leeraren in tijdelijken dienst. In den loop van den cursus 19301931 werden nog 5 leeraren in tijdelijken dienst benoemd, zulks in verband met de uitbreiding van enkele cursussen. S- iSg 2 15 J 21 I VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 1931. 23 15 56 25 30 25 6 180 15 5 8 5 9 4 46 20 10 41 21 6 30 16 18 10 15 9 6 104 3 3 7 3 3 3 5 4 1 4 3 20 21 78 15 23 11 Zeevaartschool Visscherjjschool 3 5 Geschikt voor J- «2 1 134 i. 3 g s Totaal 148 W 08» 2*3 Aantal onderzochte can- I didaten. Te weinig zwakzinnig of te kort op de L.S. B.L.S. 1 School voor zeer zwakz. Geplaatst op dezelfde B. L. S. Geplaatst op andere O. B.L. S Geplaatst op School voor zeer zwakzinnigen. Niet geplaatst op een der genoemde scholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 974