1=1 I 0 RIIR IIs 5-0 41 i i 14 13 Zangcursussen. 7 g 5 -g 17 181 g g 44 rO Cfe g 44 T5 g I s In 1931 waren aan de Gemeentelijke spreekcursussen drie vrouwelijke vaste leerkrachten, alsmede één vrouwelijke tijde lijke en één mannelijke vaste leerkracht verbonden. Aan een der vrouwelijke vaste leerkrachten werd om gezondheidsredenen eervol ontslag verleend met ingang van 1 November 1931- Cursus in ®e avondcursus in handenarbeid, gevestigd in de school aan handenarbeid, de Bakkerstraat 59, bleef ook in 1931 voortbestaan. Aan dezen cursus waren werkzaam vier vrouwelijke en vier mannelijke leerkrachten. De leiding van en het toezicht op den cursus was opgedragen aan den heer J. Vermeulen, hoofd der openbare lagere school B aan de Bakkerstraat 59. Onderwijs werd ge geven van 1 Januari tot 1 April en van 1 October tot 1 Januari. Het aantal leerlingen bedroeg op 31 December 1931159, te weten 92 jongens en 67 meisjes. Aan de zangcursussen waren 3 mannelijke en 2 vrouwelijke leerkrachten verbonden. De samenstelling van de Commissie van Toezicht bleef in 1931 ongewijzigd. Het aantal candidaten, met inbegrip van de 37 deelnemers, die de cursussen nog niet ten volle twee jaren hadden gevolgd, bedroeg in den aanvang van 1931: 104. In den loop van het jaar VERSLAG LAGER ONDERWIJS. CURSUS. 12 3 3 11 14 15 4 2 2 4 4 10 11 11 11 2 22 10 11 1 1 2 10 12 11 13 10 8 27 3 7 7 15 11 22 1 2 3 5 8 9 11 6 9 9 8 21 14 9 9 4 3 10 13 16 9 7 10 12 7 5 3 8 1 4 4 3 13 8 6 15 10 10 9 10 12 17 12 13 11 8 14 7 12 6 13 1 10 11 6 12 25 5 8 9 10 11 12 7 22 18 18 TO 9 8 8 12 22 3 18 18 38 6 6 5 12 3 5 8 10 10 6 16 3 3 3 5 S aj 2 3 1 10 13 16 11 10 11 18 22 26 22 22 is; Jü T3 5-^ 15 17 18 13 11 12 13 9 10 bc Vertrokken niet hersteld, i g hc hersteld. 02 32 22 23 ijToegelatenll Aanwezig -yan 1 Declender be-l, °P I ’30 tot handeling- 1 Dec. 1980J|i £,ec >3i i geweest, j 8 10 Zaanstraat Kerkstraat Elboogstraat Busken-Huët- straat Juliana- straat (L.) Gabr.-Metsu- straat Hooge Prins- Willemstraat Koningstraat. Zeezwaluwbof Kon.-Emmak. Kepplerstraat Bezemstraat 3 S Aanwezig I op totaal. jlDec.1931. -g TO 21 37

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 978