41 16 Personeel. Scholen. eens als maatregel tegen uitbreiding van kinderziekten voor een korter of langer tijdvak genomen. Mejuffrouw C. C. C. Polderman, hoofd der bewaarschool aan de ’s-Gravenzandelaan 185, is 1 Mei 1931 als zoodanig overge plaatst naar de school aan de Capadosestraat 9. Mejuffrouw L. C. H. Gisolf werd met ingang van denzelfden datum, door de opheffing der school aan de Zusterstraat, naar de bewaarschool aan de ’s-Gravenzandelaan 185 overgeplaatst. Mejuffrouw J. Hoekstra, hoofd der school aan den West- duinweg 40, overleed 18 November 1931. Ook dit jaar namen een aantal leerkrachten van de Gemeen telijke bewaarscholen en eenige leerkrachten van de openbare lagere scholen deel aan een cursus, welke vanwege het bestuur van de Haagsche Montessorivereeniging wordt gegeven, ter opleiding van leerkrachten voor het Montessori-onderwijs. Het aantal bewaarscholen bedroeg op 31 December van dit jaar 31. Hieronder volgt een overzicht van de aantallen leerlingen der bewaarscholen aan het begin en aan het einde van het verslagjaar. De vierde kolom vermeldt het aantal aanvragen tot plaatsing op een bewaarschool, waaraan op 31 December 1931 nog niet was voldaan. I VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Aantal leerlingen op SCHOLEN. 18 6 Ammunitiehaven 45 Anemoonstraat 186 Badhuisstraat 94 Capadosestraat 9 Delagoastraat 34 Douwes-Dekkerstraat Duinstraat 15 Elboogstraat 80a Escamplaan 65 Ferdinand-Bolstraat 16 Gaslaan 64 De-Gheynstraat 115 ’s-Gravenzandelaan 185 Koningstraat 118a Mijtensstraat 183 Nieuwe Schoolstraat 20a Noordwal 61 Van-Oosterwijk-Bruijnstr. 3 Paets-van-Troostwijkstraat 83 Penninglaan (Cromvliet) Kotterdamschestraat 68 111 276 122 263 72 238 147 290 201 160 205 120 354 256 61 201 336 143 52 213 102 252 134 183 252 69 244 138 288 194 168 183 208 358 256 59 186 307 163 51 222 1 4 2 21 1 1 3 6 4 10 1 2 1 29 Aantal candidaten voor den volgenden cursus, ingeschreven op 31 December 1931. 1 Januari 31 Decem- 1981. i ber 1931.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 980