41 24 1 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Meisjes. SCHOLEN. Jongens. Totaal. 1928. 1980. 1931. Badhuis Hemsterhuisstraat. 2 2 16 005 13 148 29 153 Badhuis Noorderbeekdwarsstraat. 1 906 1 208 3 114 18,4 18,9 i) School K. Lombardstraat 4 B is 23 November 1931 opgeheven. rl 111 Oil tirol Iz Cl On n V1 ci4~ '■Z'vtt z"i w* z-\ /In»,»,; Z. V» 4- I» 1» n J 1 - 2 431 2 609 2 160 3 690 1 612 1 265 294 1 233 2 078 3 996 1 689 3 719 668 1 380 1 200 273 3 330 89 604 18 995 887 58 12 17 866 17 862 16 710 930 2 698 2 078 2 828 1 135 1 627 656 357 2 900 869 505 1 46 28 40 057 40 661 38 078 5 069 5 299 3 951 6 062 3 215 1 735 727 1 634 1 3 008 6 694 3 767 6 547 1 803 3 007 1 856 630 6 230 192 1 231 35 1 864 1 392 1 104 40 34 14 27 25 20 22 34 15 20 18 9 20 17 5 12 36,5 14 26,5 18 16 19 8 33,6 14,8 23,7 21,3 7 18 16 3 15,5 103 627 17 32 15 22 19 9 19,5 18,7 3 12 34 15,5 28,1 18,7 11,3 18,3 10 31,3 16,1 21,5 23 9,9 18 14,7 2,8 21 Totaal 1931 1930 1929 2 638 2 690 1 791 2 372 1 603 470 433 401 1 22 191 22 799 ..121 368 32,9 20,1 28,6 23,6 17,5 14,8 12,7 17 Gemiddeld aantal baden per leerling. 1929. De-Réaum.str. 43 B.L.O. Pretoriusstr. 123, A B De-Gheynstr. 51 Boylestr. 20, A B Kepplerstr. 301 Vinkensteynstr. 141 Hulststr. 1, A B 2) Meidoornstr. 11/13 Weesperstr. 87/89, A B Hilversumschestr. 6 (thans Escampl.) Teylerstr. 126, U.L.O. B (thans Hulststr.) Van-Damstr. 1, L.O. K. Laan 5, U.L.O. A Spionkopstr. 9, U.L.O. B Langnekstr.101, U.L.O. A Scholen, welke aan het zwemonderrieht hebben deelgenomen. 2) School Hulststraat 1 A is 1 Maart 1931 opgeheven. Hemsterhuisstr. 154 Bakkerstr. 59, A B Boggeveenstr. 2 Sirtemastr. 179, A B K. Lombardstr. 4, A B J) Hemsterhuisstr., BJ..O. Lijnbaan (zeer zwakz.) Nwe Schoolstr. (hardh.) Spionkopstr. 9, U.L.O. B Teylerstr. 126, U.L.O. B thans Hulststr. Hoefkade 99, U.L.O. B thans Tullinghstr. Van-Damstraat 1, L.O.K. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 988