41 25 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. SCHOLEN. Jongens. Meisjes. Totaal. 1928. 1929. Badhuis Duinstraat. 621 684 1 305 40,4 1) School Doornikschestraat heeft hier gebaad van 1 Mei 1931 af. Badhuis Spionkopstraat. Scholen, welke aan het zwemonderricht hebben deelgenomen. 26 18 A B A B A B 24 330 33 689 41 234 1 403 872 2 702 3 344 2 524 2 813 474 49 233 348 854 262 233 113 7 16 12 885 13 237 13 520 21 165 28 553 33 570 1 078 1 299 2 329 3 199 2 114 1 102 411 220 449 648 2 651 4 517 3 000 4 588 924 1 710 527 1 087 143 991 152 150 56 19 2 27 920 28 838 29 262 45 495 62 242 74 804 2 481 2 171 5 031 6 543 4 638 3 915 885 269 682 2 199 5 352 8 929 6 479 9 993 1 911 3 758 1 130 2 398 491 1 845 414 383 169 31 12 23 24 30 8 18,2 27 29,9 13,8 32 30 13,5 22 21,7 30,9 22 30,5 13,6 23 24,8 31,7 20,1 Totaal 1931 1930 1929 15 035 15 601 15 742 8 21 22 31 12 35 25,2 11,4 21 20,6 29 20 9 25,8 29,7 29,7 15,1 33,7 Westduinweg 123, A B Vjjzelstr. 121 Nieuwe Laantjes 8 Duinstr. 55, A B Rotterd.sehestr.66, A B Sloepstr. 76, B.L.O. Doornstr. 170, UJj.O. B 1) Neptunusstr. 93, U.L.O. B Duinstr. 10, L.O. K Doornikschestr. 8, Bui tenschool Totaal 1931 1930 1929 1 551 2 701 4 412 3 479 5 405 987 2 048 603 1 311 Colenzostr. 6, B.L.O. De-la-Reijweg 212, A B Fïsherstr. 135, Colenzostr. 2, Majubastr. 2, Viljoenstr. 97 Spionkopstr. 9, U.L.O. B Vermeerstr. 56, U.L.O. B Langnekstr. 101, U.L.O. A Hoefkade 99 (thans Tul- linghstr.), U.L.O. B Ferd.-Bolstr. 130, L.O. K. Van-Damstr. 1, L.O. K Pasteurstr. 305, U.L.O. B Bresterstr., L.O. K Teylerstr. 126 (Hulststr.), U.L.O. B Gabriël-Metsustr. L.O. K 10 20 26,5 28,6 9,2 30,8 Gemiddeld aantal baden per leerling. 1930. I 1931.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 989