26 41 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. SCHOLEN. Totaal. 1928. Badhuis Jan-van-Gojenstraat. 19 16,5 13 11,5 Badhuis Julianastraat (L.) 4 792 4 996 9 788 31 31 26,1 27,7 2 767 2 949 5 716 13 17 9 1 243 1 431 2 674 39 39,9 20 22 42 Scholen, welke aan het zwemondcrricht hebben deelgenomen. 8 822 6 757 6 710 33 151 17 668 9 398 6 179 5 946 5 001 4 802 4 783 2 307 6 055 9 279 10 244 6 502 4 288 5 592 4 489 3 510 5 251’ 25 17 17 27 13 23 22,5 15,2 16,8 23 15,5 23 29 27 16 17,3 11,6 22 17,2 Totaal 1931 1930 20 14 10,3 21 13 19,8 3 586 2 591 2 506 1 312 3 141 4 771 5 595 3 016 2 423 3 161 2 425 1 850 2 575 1 415 2 211 2 277 995 2 914 4 508 4 649 3 486 1 865 2 431 2 064 1 660 2 676 26 15,4 17,4 21,9 19,3 22,4 27,7 26,1 14,2 17,8 12,7 17,9 13,3 I 18 220 I 12 936 I 12 656 38 952 19 605 Totaal 1931 1930 1929 i Jongens. I Meisjes. Julianastraat 42 Julianastraat 7 (bijzon dere school) „Leyenburg” (openlucht school) Buitenschool Doornik- schestraat 72 103 j 37 273 Gemiddeld aantal baden per leerling. 1929. 1980. 1931. Hooftskade 194a, B.L.O. A B RÜswijkschestr.l57,A B Wouwerm.str. 7, A C Saenredamstr. 2 Stortenbekerstr.lO.A B De-Vliegerstr. 28, A B Van-Ostadestr.249, A B 251, Mont. Terwestenstr. 105, A B I Gabr.-Metsustr.2,A B Frans-Halsstr. 93, A B Van-Ravesteinstr. 303 j Zusterstr. 121, A B

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 990